Sự kiện - chuyên đề:

1.519 ĐƠN VỊ ĐƯỢC TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 6/2020, cả nước có 15,17 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 30,9% lực lượng lao động trong độ tuổi, giảm 604.000 người so với thời điểm hết năm 2019. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,534 triệu người; tham gia BHXH tự nguyện khoảng 636.000 người. Đáng chú ý, đến 30/6/2020, cả nước có 1.519 đơn vị SDLĐ được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 138.076 NLĐ, với tổng số tiền gần 475,33 tỷ đồng.

Còn theo thống kê của các Trung tâm DVVL, đến ngày 23/6/2020, cả nước có 531.321 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (bằng 123,9% so với 6 tháng đầu năm 2019). Tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong cả nước đến hết ngày 18/6/2020 là 449.500 người (tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2019), với tổng số tiền 6.028 tỷ đồng (bằng 128% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019). Tổng số tiền đã chi trả trợ cấp thất nghiệp đến hết 24/6/2020 là 6.374 tỷ đồng (bằng 136% so với số chi trả 6 tháng đầu năm 2019). Trong 5 tháng đầu năm, số NLĐ bị mất việc làm khoảng 750.000 người (riêng tháng 5/2020 có khoảng 80.000 NLĐ mất việc làm), tập trung ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn, bán lẻ; vận tải, kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Bên cạnh đó, đã có 169.404 NLĐ được hỗ trợ từ gói hỗ trợ NLĐ bị mất việc làm, với tổng số tiền 176,161 tỷ đồng, bao gồm: 15.909 NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương tại DN với số tiền 18,784 tỷ đồng; 11.654 NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 11,823 tỷ đồng; 141.841 NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc với số tiền 145,554 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, đến ngày 20/6/2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tiếp nhận 2 hồ sơ đề nghị hỗ trợ người SDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ; 813 hồ sơ đề nghị hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương (trong đó 758 hồ sơ bị từ chối do không đủ điều kiện hỗ trợ, 11 hồ sơ đã xử lý xong để thực hiện hỗ trợ và 44 hồ sơ đang xử lý).

PV

15:00:03 23-07-GMT+0700

Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 6/2020, cả nước có 15,17 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 30,9% lực lượng lao động trong độ tuổi, giảm 604.000 người so với thời điểm hết năm 2019. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,534 triệu người; tham gia […]