Sự kiện - chuyên đề:

1 số hình ảnh lễ hội hoa anh đào năm 2018

VHDN: Một số hình ảnh trong lễ hội Hoa anh đâof được Công ty AIC phối hợp tổ chưc tại Hà Nội.

Tượng đài Lý Thái Tổ nơi tổ chức lễ hội hoa anh đào năm 2018

Công tác chuẩn bị

PV

08:27:13 25-03-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi