Sự kiện - chuyên đề:

31,8 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 6/10 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê họp báo về tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2020.

Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê cho biết,  tính đến tháng 9/2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ dãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập… Trong đó, 68,9% người bị giảm thu nhập, gần 40,0% phải giảm giờ làm/ nghỉ giãn việc/ nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 68,9% lao động bị ảnh hưởng. Tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 66,4% lao động bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 27,0%.

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị giảm so với quý trước nhưng vẫn ở mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trước trong vòng 10 năm qua.

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị giảm so với quý trước nhưng vẫn ở mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trước trong vòng 10 năm qua. Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III năm 2020 là hơn 1,2 triệu người, giảm 63,0 nghìn người so với quý trước và tăng 148,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III năm 2020 là 2,50% giảm 0,23 điểm phần trăm so với quý trước và tưng 0,33 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. TP Hồ Chí Minh có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2020 là 4,3% cao hơn 1,94 điểm phần trăm so với Hà Nội là 2,36%.

Đồng thời, thu nhập của người lao động trong quý III/2020  được cải thiện so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, thu nhập bình tháng của người lao động quý III/2020 đạt 5,5 triệu đồng, tăng 258 nghìn đồng so với quý trước và giảm 115 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 6,3 triệu đồng, lao động nữ là 4,6 triệu đồng; lao động ở khu vực thành thị là 7,0 triệu đồng, lao động ở khu vực nông thôn tà 4,8 triệu đồng.

Theo CAND

15:07:33 06-10-GMT+0700

Ngày 6/10 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê họp báo về tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2020. Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê cho biết,  tính đến tháng 9/2020, cả nước có 31,8 triệu […]

Đối tác của chúng tôi