Sự kiện - chuyên đề:

50 công ty mới thành lập sẽ bùng nổ vào năm 2018

Theo các nhà đầu tư cho biết sẽ có khoảng 50 công ty mới thành lập sẽ bùng nổ vào năm 2018, các công ty mới này sẽ đưa ngành công nghiệp công nghệ cao “ thành bão vào năm 2018”.

VCS xem ngành công nghiệp sẽ là hướng đầu tư mới nhất, một số công ty và nhà đầu tư đã chủ động liên hệ với nhau để giúp các công ty mới khởi nghiệp vào năm 2018 bao gồm  : Accel, Andreessen Horowitz, Pin Ventures, Besemer, Grey lock, Ventures, Kleiner Perkins, Sequoia…

Là những người yêu thích khởi nghiệp, họ đã cho chúng tôi danh sách này đầy đủ các thành viên mới nổi bật đang tạo ra công nghệ cho doanh nghiệp, người chơi, sức khoẻ cá nhân, robot, tiền công nghệ cao, các loại siêu máy tính mới, và thậm chí cả không gian ngoài trời.

Tất cả các công ty này đều là doanh nghiệp khởi nghiệp, có nghĩa là họ chuyên tạo ra công nghệ để sử dụng trong công việc và kinh doanh, một thị trường rộng lớn trên toàn thế giới trị giá 3,7 nghìn tỷ đô la . Và tất cả họ đã đạt được các cột mốc vào năm 2017, và tự đặt mình vào một năm 2018 thành công và xa hơn nữa.

Chúng tôi đã tìm kiếm một hoặc nhiều yếu tố sau: công nghệ hứa hẹn, hợp tác lành mạnh, lãnh đạo có kinh nghiệm và tài trợ đầy đủ.

Theo business

15:20:54 27-11-GMT+0700

Theo các nhà đầu tư cho biết sẽ có khoảng 50 công ty mới thành lập sẽ bùng nổ vào năm 2018, các công ty mới này sẽ đưa ngành công nghiệp công nghệ cao “ thành bão vào năm 2018”. VCS xem ngành công nghiệp sẽ là hướng đầu tư mới nhất, một số […]

Đối tác của chúng tôi