Sự kiện - chuyên đề:

55 tập đoàn, tổng công ty lợi nhuận giảm gần một nửa vì dịch Covid-19

Dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận của khối doanh nghiệp nhà nước năm 2020 chỉ đạt 78.086 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong báo cáo gửi Quốc hội, đánh giá tình hình tài chính, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ – con, Chính phủ cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lợi nhuận của khối này giảm mạnh so với năm trước.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 dự kiến đạt 1,33 triệu tỷ đồng, trong đó công ty mẹ dự kiến đạt 847.537 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến giảm khoảng 46% so với năm 2019, chỉ còn 78.086 tỷ đồng.

Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước có thể giảm khoảng 25.000 tỷ so với năm 2019.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng công bố số liệu tài chính của 55 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 cho thấy tổng tài sản của khối doanh nghiệp này là 2,67 triệu tỷ đồng. Trong đó các công ty mẹ có tổng tài sản 1,86 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1,1 triệu tỷ đồng.

Trong năm 2019, tổng doanh thu của 55 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước  đạt 1,47 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 144.412 tỷ đồng.

Ở khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước có dự án đầu tư tại nước ngoài, Bộ Tài chính cũng cho biết tính đến cuối năm 2019, tổng doanh thu là 7,1 tỷ USD. Trong đó, doanh thu chủ yếu ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (3,5 tỷ USD), tiếp đến là viễn thông (1,7 tỷ USD), dầu khí (1,3 tỷ USD)…

Năm 2019, tổng lợi nhuận của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 583 triệu USD, bằng 107% so với 2018. Lỗ phát sinh của các dự án này vào khoảng 154 triệu USD, giảm một nửa tổng số lỗ năm 2018.

Xét về lỗ lũy kế thì lĩnh vực viễn thông, trồng chế biến mủ cao su và lĩnh vực khai thác khoáng sản là 3 lĩnh vực còn nhiều dự án đang bị lỗ lũy kế nhất.

Theo PLP

15:41:26 13-10-GMT+0700

Dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận của khối doanh nghiệp nhà nước năm 2020 chỉ đạt 78.086 tỷ đồng. Trong báo cáo gửi Quốc hội, đánh giá tình hình tài chính, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ – con, Chính […]

Đối tác của chúng tôi