Sự kiện - chuyên đề:

8 ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị kỷ luật

 Tính tới nửa năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XII, đã có 8 ủy viên T.Ư Đảng đương nhiệm bị kỷ luật, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị.

Theo TPO

16:08:09 02-07-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi