Sự kiện - chuyên đề:

9 nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí tiêm vắc xin COVID-19

Bộ Y tế xây dựng về một số nội dung chính tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Theo TTXVN

14:31:05 01-03-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi