Sự kiện - chuyên đề:

Agribank Chi nhánh Thanh Hóa: Không ngừng lớn mạnh qua 30 năm xây dựng và phát triển

VHDN:Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò chủ đạo, chủ lực của một ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu trên địa bàn.

Lễ cắt băng khánh thành công trình ASXH Trạm y tế xã Quảng Phú - huyện Thọ Xuân do Agribank Thanh Hóa tài trợ 3 tỷ đồng.

Lễ cắt băng khánh thành công trình ASXH Trạm y tế xã Quảng Phú – huyện Thọ Xuân do Agribank Thanh Hóa tài trợ 3 tỷ đồng.

Đến nay có thể khẳng định Agribank Thanh Hóa là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực cho vay tín dụng nông nghiệp, nông thôn và đóng góp cho lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, đưa kinh tế địa phương ngày một phát triển.

Đến nay, có gần 70% các hộ gia đình và hơn 30% các doanh nghiệp trên địa bàn đang có quan hệ giao dịch với Agribank Thanh Hoá. Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 24.500 tỷ; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 30.000 tỷ; chất lượng tín dụng đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu 0,22%. Agribank Thanh Hóa có quy mô 34% thị phần huy động vốn; 35% thị phần dư nợ và hơn 40% thị phần dịch vụ tài chính của các TCTD ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong quá trình hoạt động, Agribank Chi nhánh Thanh Hóa luôn làm tròn vai trò của một ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc chuyển tải vốn cho mọi thành phần của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh, như: Chương trình tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo Quyết định 67, Nghị định 41 và nay là Nghị định 55 của Chính phủ; chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các khu công nghiệp, các làng nghề, phát triển kinh tế trang trại và các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, NHNo là ngân hàng thực hiện đầu tư tín dụng lớn nhất cho chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo NQ 30a; chương trình tín dụng hỗ trợ máy móc thiết bị SX nông nghiệp và thiết bị sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch theo Quyết định 63, 65, 68; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chương trình tín dụng nông nghiệp sạch, chương trình phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, thông qua tín dụng, Ngân hàng đã giúp cho hàng ngàn doanh nghiệp, hàng trăm ngàn hộ gia đình có đủ vốn để tổ chức SXKD, mở mang ngành nghề, nâng cao đời sống, đóng góp được nhiều cho xã hội. Là ngân hàng đi đầu trong việc cung ứng các dịch vụ tài chính, là ngân hàng chủ lực dẫn dắt thị trường tài chính nông thôn; là công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ, phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả chính sách “Tam Nông” của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Một buổi giải ngân cho vay qua tổ tại xã Yên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Agribank Chi nhánh Ngọc Lặc - Thanh Hóa.

Một buổi giải ngân cho vay qua tổ tại xã Yên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Agribank Chi nhánh Ngọc Lặc – Thanh Hóa.

Từ nhiều năm qua, NHNo Thanh Hóa luôn gắn nhiệm vụ kinh doanh với hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, luôn làm tròn trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Từ năm 2011 đến nay, người lao động NHNo Thanh Hóa đã tự nguyện đóng góp gần 70 tỷ đồng để hỗ trợ Chương trình Giáo dục và Y tế.

Kết quả đạt được trong kinh doanh cũng như sự đóng góp của NHNo Thanh Hóa đối với sự phát triển kinh tế và cộng đồng xã hội tỉnh nhà đã được các cấp đánh giá, ghi nhận: Năm 2013 xếp thứ ba, năm 2014 xếp thứ nhất các chi nhánh NHNo khu vực Bắc Miền Trung. Năm 2015 xếp thứ ba,  năm 2016 xếp thứ Nhì toàn hệ thống NHNo, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Với kết quả hoạt động của năm 2017, Chi nhánh sẽ đạt được thành tích top dẫn đầu hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam và top đầu các TCTD trên địa bàn.

Phát huy những thành tích đạt được của 30 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới Agribank Thanh Hóa sẽ: Tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo, chủ lực đối với thị trường nông nghiệp, nông thôn trên tất cả các mặt hoạt động; tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để triển khai các giải pháp kinh doanh có hiệu quả; kiên trì bám trụ mục tiêu thực hiện chính sách “Tam nông”. Tiếp tục hiện đại hoá công nghệ, mở rộng mạng lưới; đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng đầu tư tín dụng phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khách hàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng.

PV

10:12:42 25-01-2018

VHDN:Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò chủ đạo, chủ lực của một ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu trên địa bàn. Đến nay có […]

Đối tác của chúng tôi