Sự kiện - chuyên đề:

Ấn phẩm báo chí – ‘bạn tinh thần’ của những người lính đảo

Những tờ báo in được các chiến sỹ trên các đảo thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nâng niu, đọc từng dòng tin, từng bài như một món ăn tinh thần không thể thiếu.

Các chiến sỹ đọc báo trên đảo An Bang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các chiến sỹ đọc báo trên đảo An Bang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các chiến sỹ đọc báo trên đảo Phan Vinh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các chiến sỹ đọc báo trên đảo Phan Vinh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các chiến sỹ đọc báo trên đảo Phan Vinh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các chiến sỹ đọc báo trên đảo Phan Vinh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các chiến sỹ đọc báo trên đảo Tốc Tan. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các chiến sỹ đọc báo trên đảo Tốc Tan. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo TTXVN
16:59:22 12-01-GMT+0700

Những tờ báo in được các chiến sỹ trên các đảo thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nâng niu, đọc từng dòng tin, từng bài như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Các chiến sỹ đọc báo trên đảo An Bang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) Các chiến sỹ đọc báo trên đảo An […]

Đối tác của chúng tôi