Sự kiện - chuyên đề:

Ba nhóm ngành hàng xuất khẩu vượt mức 20 tỷ USD

 Tính đến nửa đầu tháng 9/2018, ba nhóm ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam gồm điện thoại, linh kiện điện tử và dệt may đã đạt kim ngạch trên 20 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu một số ngành hàng có mức tăng trường khả quan

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, ba nhóm ngành hàng xuất khẩu lớn nhất Việt Nam lần lượt là điện thoại và linh kiện đạt gần 34,4 tỷ USD; dệt may đạt gần 21,1 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 20,25 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm 2017, nhóm hàng dệt may tăng thêm 3,042 tỷ USD, tương đương gần 17%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng thêm 2,96 tỷ USD, tương đương 17,1%.

Tính chung, tổng kim ngạch của 3 nhóm hàng này đã đạt gần 75,6 tỷ USD, chiếm tới gần 45% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về thị phẩn xuất khẩu, nhóm hàng điện thoại vẫn tập trung cao điểm tại thị trường khu vực Châu Âu với kim ngạch hơn 1 tỷ USD.

Nhóm hàng dệt may thì thị trường chủ yếu vẫn là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Còn đối với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất.

Theo bao thanhtra

22:01:29 25-09-UTC

 Tính đến nửa đầu tháng 9/2018, ba nhóm ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam gồm điện thoại, linh kiện điện tử và dệt may đã đạt kim ngạch trên 20 tỷ USD. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, ba nhóm ngành hàng xuất khẩu lớn nhất Việt Nam lần lượt […]

Đối tác của chúng tôi