Sự kiện - chuyên đề:

Ba phó chủ tịch bị thôi chức, UBND tỉnh Gia Lai hoạt động như thế nào?

Sau khi 3 phó chủ tịch bị thôi chức, UBND tỉnh Gia Lai chỉ còn một phó chủ tịch tỉnh là bà Nguyễn Thị Thanh Lịch. Bà Lịch phụ trách mảng văn xã, giáo dục, y tế.

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thống nhất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho ba phó chủ tịch UBND tỉnh này là các ông: Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi chức vụ tại UBND tỉnh Gia Lai, chờ bố trí công tác.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, hiện các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên đang nghỉ phép, chờ bàn giao công việc và tổ chức phân công vị trí công tác mới (trong đó, ông Kpă Thuyên xin nghỉ hưu). Công việc của họ ở UBND tỉnh Gia Lai chưa có người thay thế.

Ba phó chủ tịch bị thôi chức, UBND tỉnh Gia Lai hoạt động như thế nào? ảnh 1
Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai

Hiện UBND tỉnh Gia Lai chỉ còn một phó chủ tịch là bà Nguyễn Thị Thanh Lịch phụ trách mảng văn xã, giáo dục, y tế.

Trong khi đó, tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Trương Hải Long vừa mới nhậm chức hơn 3 tháng.

Được biết trước đó, ông Đỗ Tiến Đông là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực thuộc quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (quản lý chung về ngân sách, tài chính, tín dụng của tỉnh; Phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ…)

Ông Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai theo dõi, phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực thuộc Khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: Kế hoạch; tài chính; công thương, các nguồn đầu tư tài chính…

Ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai theo dõi, phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực về nông, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường…

Một lãnh đạo HĐND tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc phân công người tạm thay thế công việc của 3 phó chủ tịch UBND tỉnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai”.

Theo TTXVN, tại hội nghị diễn ra chiều 19/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho ông Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Ông Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Ông Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai được đưa ra, căn cứ vào Kết luận số 967-KL/TU ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật theo Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và sau khi xem xét đơn của các cá nhân, ý kiến của các cơ quan có liên quan./.

Theo TPO

16:07:58 21-12-GMT+0700

Sau khi 3 phó chủ tịch bị thôi chức, UBND tỉnh Gia Lai chỉ còn một phó chủ tịch tỉnh là bà Nguyễn Thị Thanh Lịch. Bà Lịch phụ trách mảng văn xã, giáo dục, y tế. Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thống nhất và báo cáo cấp có […]

Đối tác của chúng tôi