Sự kiện - chuyên đề:

Bắc Giang: Tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH

VHDN: Nhằm tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng nhanh số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN; khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH; tiến tới BHXH toàn dân, góp phần đảm bảo An sinh xã hội bền vững, trung tuần tháng 06/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc Tăng cường thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang đề ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020 có ít nhất 95% số đối tượng lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và BHTN; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của năm sau so với năm trước tăng ít nhất từ 30%. Riêng với BHXH tỉnh, UBND tỉnh giao chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.

PV

09:10:10 19-06-2019

VHDN: Nhằm tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng nhanh số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN; khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH; tiến tới BHXH toàn dân, góp phần đảm bảo An sinh xã hội bền vững, trung tuần tháng 06/2019, UBND tỉnh […]

Đối tác của chúng tôi