Sự kiện - chuyên đề:

Bắc Kạn : Cần kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện Ngân Sơn

VHDN: Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VHDNVN), nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc về việc xâm tiêu tiền tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có dấu hiệu sai phạm. Việc báo cáo sự việc lên cấp trên đã kịp thời và thật sự nghiêm túc chưa, và có hay không sự bao che cho cấp dưới? Điều này khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn trong công tác báo cáo, xử lý sai phạm, bổ nhiệm cán bộ.

Thông báo triệu tập họp kiểm điểm viên chức đối với ông Vơn và ông Hải.

Theo phản ánh, trong thời gian từ tháng 02/2020 đến tháng 06/2020, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn xảy ra hai vụ việc xâm tiêu tiền hoa hồng của 36/48 Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) tại điểm giao dịch các xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và xâm tiêu tiền của hộ vay trả gốc nhưng Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn chậm trễ lại không thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra các vụ việc sai phạm ngay khi hộ vay và tổ trưởng có ý kiến, mãi đến ngày 06/08/2020 mới ban hành VB: 787/NHCS-KTNB để xác minh sự việc và xem xét, xử lý cán bộ.

Cụ thể, theo Quyết định số 90/ QĐ-NHCS ngày 19/06/2020 của Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Tổ công tác xác minh việc cán bộ thực hiện sai quy trình nghiệp vụ giao dịch xã, đến ngày 30/06/2020, căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh, Tổ xác minh báo cáo Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn và Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn nội dung như sau:

Ngày 07 tháng 02 năm 2020, ông Hấu Diên Hải (cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn) đã thu số tiền 6.000.000 đồng của hộ vay Nguyễn Đình Đua nhưng không hạch toán thu cho ông Đua trên hệ thống. Đến ngày 07/03/2020, bà Lý Thị Sọoc – Tổ trưởng Tổ TK&VV đã trực tiếp gọi điện cho ông Hấu Diên Hải đề nghị xem xét lại chứng từ thu – chi của ngày 07/02/2020, tại điểm giao dịch xã Vân Tùng đối với tổ của mình quản lý. Qua xác minh sự việc, ông Hấu Diên Hải đã thừa nhận việc mình thu thừa 6.000.000 đồng và tạm cất vào tủ cá nhân, do chưa xác định rõ nguyên nhân thu thừa. Kết luận của Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn, ông Hấu Diên Hải không tuân thủ tuyệt đối quy trình nghiệp vụ của ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nội dung tố cáo thứ 2 là sai phạm của ông Triệu Đình Vơn (cán bộ Thủ quỹ, Tổ Kế toán – Ngân quỹ) xâm tiêu tiền hoa hồng cho Tổ trưởng Tổ TK&VV tại điểm giao dịch xã Vân Tùng, Thượng Ân, Thuần Mang, Đức Vân, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn. Theo kết quả xác minh từ ngày 20/06/2020 đến ngày 30/06/2020, do Tổ công tác Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn thực hiện thì kỳ giao dịch tháng 06 năm 2020, ông Triệu Đình Vơn đã thực hiện giao dịch với Tổ trưởng Tổ TK&VV tại điểm giao dịch xã là 48 tổ. Theo đó, chỉ có 12 tổ nhận đủ số tiền hoa hồng, còn lại 36 tổ chưa nhận đủ số tiền hoa hồng trả cho Tổ trưởng Tổ TK&VV theo phiếu chi của NHCSXH tại điểm giao dịch xã.

Tổng số tiền hoa hồng phải trả cho Tổ trưởng Tổ TK&VV theo phiếu chi của NHCSXH tại điểm giao dịch xã là 78.949.000 đồng/48 tổ nhưng ông Triệu Đình Vơn chỉ trả cho Tổ trưởng Tổ TK&VV theo phiếu chi của NHCSXH tại điểm giao dịch xã là 70.159.000 đồng. Như vậy, số tiền ông Triệu Đình Vơn đã chi thiếu cho 36 Tổ trưởng Tổ TK&VV là 8.790.000 đồng. Kết luận của Tổ xác minh, ông Triệu Đình Vơn không trung thực trong thực thi nhiệm vụ được giao, vi phạm quy trình nghiệp vụ của ngành và pháp luật của Nhà nước. Sau khi nhận được thông báo từ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn, ngày 06/08/2020 Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã ban hành VB: 787/NHCS-KTNB để xác minh sự việc và xem xét, xử lý cán bộ. Căn cứ VB: 787/ NHCS-KTNB, ngày 12/08/2020 ông Trần Xuân Long – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn đã ký Thông báo số 124/TB-NHCS triệu tập họp kiểm điểm viên chức đối với ông Hấu Diên Hải và ông Triệu Đình Vơn.

Tại sao, sự việc xảy ra vào tháng 02/2020 và tháng 06/2020, đã được xác minh cụ thể, chi tiết đến từng hộ vay thắc mắc và các Tổ trưởng đã thông tin đến Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, nhưng mãi đến ngày 06/08/2020 mới ban hành VB: 787/NHCS-KTNB để xác minh sự việc và xem xét, xử lý cán bộ? Có hay không việc Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cố tình ký văn bản muộn nhằm bao che và bổ nhiệm lại đối với ông Trần Xuân Long giữ chức vụ Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn?

Quyết định số: 173/QĐ-NHCS về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Trần Xuân Long giữ chức vụ Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn.

Để làm rõ các nội dung trong phản ánh, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Hà Sỹ Côn – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn. Qua trao đổi, ông Côn cho biết: “Nội dung phản ánh hai trường hợp vi phạm là đúng và phải được xem xét kỷ luật nghiêm minh. Hai đồng chí đó từ khi vào ngành công tác chưa bao giờ bị vướng vào trường hợp như thế này. Hằng năm Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn có tổ  chức kiểm tra, đến 30/06/2020 đã kiểm tra toàn diện xong toàn bộ 7 phòng giao dịch huyện. Thời điểm kiểm tra huyện Ngân Sơn không phát hiện vi phạm, đến ngày 31/07/2020, phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn gửi báo cáo, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn mới biết việc vi phạm. Đến ngày 04/08/2020, Ban Giám đốc họp mở rộng với các trưởng phòng liên quan để xem xét báo cáo của Phòng giao dịch Ngân Sơn, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân Sơn tiếp tục xác minh làm rõ 1 số nội dung, xem xét xử lý cán bộ theo thẩm quyền và báo cáo về Chi nhánh tỉnh trước ngày 28/08”.

Khi phóng viên đề cập đến việc báo cáo của ông Trần Xuân Long – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn đã kịp thời chưa, tại sao sự việc xảy ra từ tháng 02/2020 mà mãi đến 31/07/2020, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn mới báo cáo lên Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi hai trường hợp này có vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của ngành Ngân hàng CSXH thì ông Côn cho biết, Chi nhánh sẽ kiểm tra làm rõ và xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn sớm có kết quả kiểm tra làm rõ và xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Ngoài ra cần xem xét việc bổ nhiệm cán bộ, lựa chọn người tài, người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt …?

Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất đến bạn đọc.

Lưu Kỳ – Trần Dũng

10:12:16 10-09-2020

VHDN: Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VHDNVN), nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc về việc xâm tiêu tiền tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có dấu hiệu sai phạm. Việc báo cáo sự việc lên cấp trên đã kịp thời […]

Đối tác của chúng tôi