Sự kiện - chuyên đề:

Bạc Liêu: Không ngừng phát huy giá trị các sản phẩm OCOP

VHDN: Có thể nói, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) đã được tỉnh Bạc Liêu thực hiện quyết liệt và mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo nên những động lực mới cho tam nông phát triển.

 

TIỀM NĂNG, LỢI THẾ ĐƯỢC PHÁT HUY

Tính đến nay, Bạc Liêu có hơn 130 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Một trong những kết quả đáng ghi nhận là thông qua việc thực hiện Chương trình OCOP, đã khai thác, khơi dậy và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế từ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là từ Chương trình này, đã xây dựng nên những sản phẩm đặc thù mang bản sắc và văn hóa Bạc Liêu. Qua thống kê của ngành Nông nghiệp cho thấy, sau khi tham gia Chương trình và được công nhận sản phẩm OCOP, sản lượng sản phẩm OCOP được tiêu thụ của các chủ thể tăng lên trung bình từ 15-20% so với trước khi được công nhận là sản phẩm OCOP, đặc biệt có một số sản phẩm có sản lượng tiêu thụ tăng đến 50% (như sản phẩm tôm đất khô của Cơ sở Thiên Hương, huyện Đông Hải). Cũng như, một số sản phẩm đã vào được hệ thống các siêu thị trong, ngoài tỉnh và được xuất khẩu ra thị trường quốc tế (sản phẩm tôm của Công ty CP Chế biến xuất khẩu Tôm Việt, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu).

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tham quan sản phẩm Ocop.

Từ những lợi ích thiết thực khi tham gia Chương trình OCOP, một số chủ thể đã mạnh dạn đầu tư máy móc, công nghệ và từng bước mở rộng quy mô sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến, hoàn thiện bao bì sản phẩm, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Qua đó, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ nông nghiệp thuần túy sang thương mại, dịch vụ và giải quyết thêm nhiều việc làm nông nhàn cho lao động nông thôn.

GIA TĂNG GIÁ TRỊ

Phải khẳng định rằng, Chương trình OCOP là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây cũng được xem là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo ông Đặng Minh Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn: Chương trình OCOP được xác định là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Chương trình đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn tỉnh và đạt được hiệu quả cao, tạo luồng gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn, là hướng đi đúng, góp phần tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người dân. Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình OCOP, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình OCOP thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép tuyên truyền Chương trình OCOP với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới; rà soát, khuyến khích và hướng dẫn người dân, các chủ thể kinh tế tham gia Chương trình OCOP, đảm bảo sảm phẩm OCOP có tính cộng đồng cao và chất lượng tốt, đặc biệt phát triển sản phẩm OCOP ở các làng nghề truyền thống. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực và chuyển đổi tư duy cho cán bộ quản lý và các chủ thể OCOP về kỹ năng tổ chức sản xuất; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; kỹ năng về thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị; marketing và phát triển thị trường sản phẩm OCOP….

 

Giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh Bạc Liêu tại Hội chợ hàng OCOP.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là phát triển sản phẩm OCOP gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, tích hợp đa giá trị, chuyển đổi số, trong truyền thông; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, giám sát và quản lý sản phẩm OCOP; số hóa quá trình tiếp nhận hồ sơ và đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; đẩy mạnh quá trình số hóa, thực hiện quản lý mã số vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm OCOP. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP tỉnh thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến…

Tiếp tục thực hiện hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị; thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm; xây dựng và đăng ký nhãn hiệu để hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Bố trí vốn hàng năm cho Cơ quan thường trực Chương trình OCOP cấp tỉnh, cấp huyện (triển khai thực hiện Chương trình OCOP) thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình OCOP, để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp tháo gỡ, khắc phục từ đó thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu chương trình đề ra…

 

Lư Dũng

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 6/2024)

15:12:10 14-06-2024

VHDN: Có thể nói, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) đã được tỉnh Bạc Liêu thực hiện quyết liệt và mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo nên những động lực mới cho […]

Đối tác của chúng tôi