Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Năm 2021, tuy ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng BIDV Bạc Liêu đã tích cực triển khai nhiều chương trình tín dụng đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh và góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Đồng thời, tham gia vào nhiều hoạt động an […]
VHDN: Năm 2021, tuy ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng BIDV Bạc Liêu đã tích cực triển khai nhiều chương trình tín d
VHDN: Có thể nói, đóng góp tích cực cho sự phát triển KT-XH của tỉnh Bạc Liêu trong 25 năm qua có vai trò của các doanh
VHDN: Một trong 5 lĩnh vực trụ cột phát triển KT-XH được Bạc Liêu tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư chính là phát nông n
VHDN: Công ty CPNL Hacom Bạc Liêu (ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hoà Bình) là Công ty thành viên của Công ty Cổ phần
VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về xây dựng huyện Đông Hải trở thành hu
VHDN:Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã ban hành N
VHDN: Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Dân (lần thứ XIII) và đưa huyện phát triển
VHDN: Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng thị xã Giá Rai trở
VHDN: Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị
VHDN: Trong những năm qua, với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong thu hút đầu tư và ban hà
1 2

Đối tác của chúng tôi