Sự kiện - chuyên đề:
Từ ngày 14/2, Bạc Liêu sẽ tổ chức dạy học cho học sinh theo từng khối lớp và theo thời gian cụ thể ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (kể cả Giáo dục thường xuyên) và mẫu giáo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm […]
VHDN: Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị
VHDN: Trong những năm qua, với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong thu hút đầu tư và ban hà
VHDN: Năm qua, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuy phải đương đầu với đại dịch COVID-19, nhưng với truyền thống đoàn k

Đối tác của chúng tôi