Sự kiện - chuyên đề:

Bắc Ninh: Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai Nghị quyết số 71

VHDN: Ngày 28/11 vừa qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; một số nội dung liên quan đến quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và quy trình nộp hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Thông qua hội nghị đã trang bị, cập nhật những nội dung của các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện một cách sâu rộng, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết, chính sách vào cuộc sống.

Mai Hương

09:38:41 29-11-GMT+0700

VHDN: Ngày 28/11 vừa qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị được tiến hành theo hình thức […]

Đối tác của chúng tôi