Sự kiện - chuyên đề:

Bắc Ninh thực hiện nhiều biện pháp thu ngân sách “chặng nước rút”

VHDN: Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, đến tháng 11, số thu nội địa toàn tỉnh đạt 20.142,5 tỷ đồng đạt 86,6% dự toán Pháp lệnh, bằng 90,9% so với cùng kỳ. Trước thời điểm khóa sổ năm tài chính đang cận kề, Cục Thuế tỉnh đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý thuế ở chặng nước rút nhằm hoàn thành ở mức tốt nhất mục tiêu dự toán.

Theo ông Nguyễn Hữu Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thời gian qua việc thực hiện thu nội địa năm 2022 gặp nhiều thách thức. Các khoản thu từ đất không đạt kỳ vọng, trong khi quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mới đang ở giai đoạn phục hồi, tăng trưởng còn chậm. Cụ thể, số thu tiền sử dụng đất mới đạt 30,6% dự toán, tương ứng 1.222 tỷ đồng, chỉ bằng 32,7% so cùng kỳ.

Đứng trước trở ngại trên, ngành Thuế đã đề ra những biện pháp tạo nguồn lực từ khoản thu thuế, phí, nổi bật là từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đôn đốc thu nợ thuế và điện tử hóa các nghiệp vụ quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp thuế. Cụ thể, về công tác thanh tra, kiểm tra, trên cơ sở rà soát dữ liệu doanh nghiệp từ các hệ thống phần mềm như TMS, TTR, TPH… Cục Thuế thực hiện phân tích rủi ro, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra và lựa chọn, phân công cán bộ thuộc các đoàn thanh tra, kiểm tra phù hợp về khả năng chuyên môn, đủ năng lực, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra tại DN song song với nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Lũy kế hết tháng 10, Cục Thuế tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 676 doanh nghiệp, tổng số tiền truy thu, truy hoàn, phạt, chậm nộp 278,51 tỷ đồng.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Tổng số hồ sơ đã kiểm tra là 7.587 hồ sơ, chấp nhận 7.293 hồ sơ, 99 hồ sơ chờ giải trình, 4 hồ sơ chuyển kiểm tra tại DN, 191 hồ sơ điều chỉnh. Số tiền thuế tăng thêm là 37 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh quyết liệt thực hiện các nội dung: quán triệt đến các phòng, đội kiểm tra, đẩy mạnh đôn đốc thu số nợ phát sinh, hạn chế thấp nhất việc phát sinh nợ thuế mới; phân công cụ thể nhiệm vụ quản lý thu nợ cho các bộ phận liên quan, hàng tháng thực hiện kiểm điểm đánh giá, rà soát, kiểm tra để xử lý các sai sót về số nợ. Đối với các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày thực hiện đôn đốc thu nộp bằng các biện pháp gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, đôn đốc làm việc trực tiếp, ban hành hàng chục nghìn thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp. Kết quả, đến nay tỷ lệ nợ thuế trên tổng dự toán thu toàn tỉnh 3,9%, thấp hơn chỉ tiêu do Tổng cục Thuế giao 5%.Hiện tại, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương thực hiện tốt nhất kế hoạch thu tiền sử dụng đất; tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế các chính sách thuế mới, đặc biệt là Chương trình “Hóa đơn may mắn”, triển khai hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm; đôn đốc thu hồi nợ, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh, nhất là khoản nợ do lợi dụng chính sách ưu đãi, gia hạn để chây ì nộp thuế; cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các khâu, bộ phận, lĩnh vực để người dân, doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.

Căn cứ nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước còn phải thực hiện, những ngày còn lại của tháng cuối năm 2022, Cục Thuế Bắc Ninh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức, từng đội thuế; đồng thời gắn trách nhiệm cán bộ công chức đối với từng khoản thu, nguồn thu, đối tượng thu.

Mai Hương

09:50:16 01-12-GMT+0700

VHDN: Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, đến tháng 11, số thu nội địa toàn tỉnh đạt 20.142,5 tỷ đồng đạt 86,6% dự toán Pháp lệnh, bằng 90,9% so với cùng kỳ. Trước thời điểm khóa sổ năm tài chính đang cận kề, Cục Thuế tỉnh đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm […]

Đối tác của chúng tôi