Sự kiện - chuyên đề:

Ban hành quy tắc ứng xử, khuyến khích cán bộ chủ động từ chức khi mất uy tín

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động, quy định rõ những điều cán bộ nên làm và không được làm.

Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Bộ quy tắc ban hành nhằm góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ), đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng. Đây cũng là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của CBCCVC&NLĐ.

Bộ quy tắc quy định về quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực thi công vụ, ứng xử trong các mối quan hệ xã hội.

Đáng chú ý, trong quy tắc ứng xử thực thi công vụ nhiệm vụ, quy định rõ những điều CBCCVC&NLĐ phải làm, và không được làm, như:

Phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; tôn trọng, tận tụy phục vụ Nhân dân; ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích rõ ràng những thắc mắc của tổ chức và công dân.

Thực hiện “4 xin, 4 luôn” là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Có trách nhiệm hướng dẫn công khai cho tổ chức, công dân quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các yêu cầu của tổ chức và công dân được giải quyết đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian quy định.

Những việc CBCCVC&NLĐ không được làm: Sa vào các tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cá nhân, danh nghĩa của cơ quan, tổ chức để giải quyết công việc nhằm trục lợi cá nhân, gia đình hoặc người thân.

Có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, hạch sách người dân; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu hoặc nhận giải quyết công việc bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc để trục lợi cá nhân; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, vướng mắc của tổ chức và công dân.

Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về ứng xử tại cơ quan, đơn vị, đối với CBCCVC giữ chức vụ quản lý phải đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không lợi dụng vị trí công tác để trục lợi cá nhân; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín thấp.

Không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Xây dựng môi trường làm việc của cơ quan, đơn vị thân thiện, chuyên nghiệp; giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức và văn hóa công vụ trong tổ chức của mình…

Theo TPO

14:59:21 01-12-GMT+0700

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động, quy định rõ những điều cán bộ nên làm và không được làm. Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. Bộ quy tắc ban hành nhằm […]

Đối tác của chúng tôi