Sự kiện - chuyên đề:

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

VHDN: Năm 2023, công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện đảm bảo và đã đạt được nhiều kết quả tích cực…

Việc đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư tại Khu kinh tế (KKT), các Khu công nghiệp (KCN) đã và đang được triển khai bằng nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện của tỉnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, phối hợp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn; một số dự án đã được khôi phục, hoạt động trở lại, ổn định sản xuất; hướng dẫn, hỗ trợ và giúp nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai các thủ tục đầu tư vào KKT, KCN và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh trong KKT và các KCN.

Cụ thể đã: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030”; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025, có tính đến năm 2030; điều chỉnh giảm quy mô Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; trình bổ sung khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; kế hoạch điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Hoà Bình; chủ trương lập quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Đăk Tô; Quyết định sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh… để kêu gọi, thu hút đầu tư.

Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Đẩy nhanh quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng

Một số dự án đã được triển khai xây dựng trên địa bàn KKT, KCN như: Dự án nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân), Dự án xây dựng hoàn thiện sân bê tông bãi đỗ xe Khu I và cải tạo, nâng cấp Trạm Kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y – KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y; dự án bảo trì, sửa chữa công trình Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, kịp thời phục vụ cho Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng 03 nước Việt Nam – Lào – Camphuchia lần thứ nhất tổ chức tại tỉnh Kon Tum; dự án đường lên Cột mốc biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia; Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất sạch để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai, đồng thời, Ban Quản lý KKT đã đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương triển khai quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000 tại Khu công nghiệp Đăk Tô. Sau khi quy hoạch phân khu được duyệt, Ban Quản lý KKT sẽ kêu gọi, thu hút nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định. Tổng số vốn đã giải ngân trong năm 2023 là 159,34 tỷ đồng.

Tiếp tục phát huy vai trò quản lý nhà nước

Những kết quả mà Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum đã thực hiện trong công tác quản lý nhà nước năm 2023 sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kinh tế Kon Tum khôi phục và phát triển trong năm 2024. Ban Quản lý KKT tin tưởng với sự đồng thuận xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý KKT, cùng với sự quyết tâm nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của các doanh nghiệp trong các KCN chính là động lực cho sự phát triển của các KCN trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là:

Chủ động triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh việc đầu tư, phát triển KKT, KCN trên địa bàn tỉnh: Tại KCN Sao Mai và Khu đô thị – dịch vụ Sao Mai, Ban Quản lý KKT tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị – dịch vụ Sao Mai và các quỹ đất được UBND tỉnh đã giao nhằm huy động cao nhất nguồn thu cho ngân sách tỉnh; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Đối với KCN Đăk Tô sau khi UBND tỉnh cho chủ trương triển khai quy hoạch phân khu, Ban Quản lý KKT sẽ kêu gọi, thu hút nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định. Đối với KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung, Ban Quản lý KKT tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định và chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện quy hoạch phân khu để thu hút nhà đầu tư theo quy định. Tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, để đáp ứng nhu cầu phát triển KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y ngay sau khi quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt…

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường… đối với các dự án đã đăng ký đầu tư vào KKT, các KCN. Qua đó, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, đồng thời xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời đối với các vi phạm trong hoạt động đầu tư tại KKT, KCN. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KKT, KCN. Tăng cường thực hiện xử lý, giải quyết các thủ tục đầu tư trên môi trường mạng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư. Phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Phu Cưa của Lào để tạo điều kiện giải quyết thủ tục thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu quốc tế Bờ Y…

 

Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024

(Nguyễn Thanh Hải)

Chia sẻ
08:30:50 19-01-2024

VHDN: Năm 2023, công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện đảm bảo và đã đạt được nhiều kết quả tích cực… Việc đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư tại Khu kinh tế (KKT), các Khu công nghiệp (KCN) […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi