Sự kiện - chuyên đề:
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu DN. Theo đó, DN phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước thực hiện công bố thông tin trước đợt phát […]
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/201
Bộ Tài chính đã có công văn gửi Tổng cục Thuế, cục thuế các địa phương, Tổng cục Hải quan và các cục hải quan về việc tr
Thời gian gần đây, có những cuộc gọi đến DN xưng là cán bộ thuế để mời mua sách, tài liệu… Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết,
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1032/QĐ-BTC về việc ban hành 7 thủ tục hành chính mới (TTHC) trong lĩnh vực hải qua
Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế vừa ban hành Văn bản số 2995/TCT-DT đôn
Hôm nay (3/8), Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn
Ngày 4/8/2020, Văn phòng Bộ Tài chính đã phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về v
Đây là Bản tin Thuế định kỳ của TS24 với 10 tin nổi bật trong kỳ này dành cho người nộp thuế, giới chuyên nghiệp trong l

Đối tác của chúng tôi