Sự kiện - chuyên đề:

Bàn về văn hóa lãnh đạo, quản lý

Người lãnh đạo phải bảo đảm 3 yếu tố: Có tầm nhìn, năng lực truyền cảm và khả năng gây ảnh hưởng. Ba yếu tố đó cũng chính là giá trị cốt lõi trong văn hóa của người lãnh đạo, quản lý.

Sản phẩm của lãnh đạo là các quyết định. Để đưa ra được những quyết định đúng, trúng và chính xác cao đòi hỏi trí tuệ, tài năng, kinh nghiệm, bản lĩnh của người lãnh đạo. Lãnh đạo ở quy mô, tầm cỡ khác nhau, quyết định cũng khác nhau. Lãnh đạo thế nào, chất lượng quyết định thế ấy. Người lãnh đạo phải bảo đảm 3 yếu tố: Có tầm nhìn, năng lực truyền cảm và khả năng gây ảnh hưởng. Lãnh đạo nhỏ như tổ công tác 3 người, lớn là một đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở, ngành, địa phương, lớn nữa là quốc gia đều phải có người đứng đầu (lãnh đạo). Nói chung, người lãnh đạo luôn luôn phải đưa ra quyết định thực hiện các nhiệm vụ để đạt được kết quả như đã xác định. Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm các quyết định của lãnh đạo. Quyết định không chỉ là lời nói suông, hô hào chung chung. Trước khi đưa ra quyết định, người lãnh đạo cần có đầy đủ thông tin, dữ liệu, tình hình cụ thể của việc đó, đề xuất của những cộng sự theo hệ thống dọc và ngang của cơ chế quản lý, cơ cấu tổ chức (tham mưu), cộng với khả năng tinh thông, tầm nhìn xa, trí tuệ mẫn tiệp, kinh nghiệm và bản lĩnh. Quyết định một khi được đưa ra phải hội tụ đầy đủ các yếu tố cần và đủ thì quyết định đó mới có hiệu lực, hiệu quả cao. Quyết định đúng thì công việc suôn sẻ, trôi chảy và thành công, bằng không thì ngược lại. Văn hóa của một tổ chức doanh nghiệp, hay đơn vị chính là văn hóa của người lãnh đạo.

Thực tế đã chứng minh quyết định đúng, trúng sẽ tạo cơ hội cho việc phát huy mọi động lực, tạo được niềm tin để cùng nhau vượt qua khó khăn thực hiện nhiệm vụ. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là thực hiện cơ chế dân chủ trong quy chế, lề lối làm việc. Cá nhân phụ trách là người được tổ chức giao, người lãnh đạo, đứng đầu. Trên cơ sở dân chủ để thực hiện quyền tập trung của lãnh đạo, giải quyết tốt mối liên hệ giữa dân chủ và tập trung. Cho nên vai trò người đứng đầu – người lãnh đạo rất quan trọng, có tính quyết định. Người lãnh đạo luôn luôn đòi hỏi phải đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất. Liên hệ với tình hình thực tế diễn ra hàng ngày ở đơn vị, cơ sở, ngành, địa phương ta thấy những quyết định đúng, trúng trong những hoàn cảnh cụ thể trong từng thời gian làm cho những nơi đó sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đều đạt và vượt.

Muốn có được những quyết định đúng đòi hỏi người lãnh đạo phải có đủ đức, tài, tư duy khoa học, phương pháp tiếp cận hiện đại. Điều tra nghiên cứu bằng nhiều nguồn tư liệu, thông tin đa chiều và đặc biệt là gần dân, sát dân, hỏi ý kiến của dân trước khi quyết định, đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết. Trước hết, cần phải thực hiện tốt quy trình ra quyết định, không được tùy tiện theo cảm tính, nhất là những quyết định mang tầm cỡ quốc gia, địa phương, trong đó có công tác tổ chức và cán bộ. Không vì những lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân mà đưa ra các quyết định, dẫn đến lãng phí, tham nhũng làm thất thoát ngân quỹ, tài sản của Nhà nước, của Nhân dân. Hoặc lớn hơn, có những quyết định làm kìm hãm sức sản xuất, làm chậm sự phát triển kinh tế- xã hội ở cơ sở, ngành, địa phương.

Với thái độ tự chỉ trích, lãnh đạo phải nghiêm khắc nhận diện được quyết định nào đúng cần phát huy, quyết định sai cần quyết tâm sửa chữa trong các lĩnh vực, nhất là đầu tư công, dự án treo, sử dụng ngân sách Nhà nước lãng phí, tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, tổ chức và cán bộ còn nhiều bất cập. Không vì tính ích kỷ, bản vị cục bộ, danh dự “hão”, khi thấy các quyết định đã ban hành, biết là sai vẫn cố tình biện bạch, không chịu sửa.

Sản phẩm của văn hóa lãnh đạo, quản lý được thực hiện thông qua các quyết định. Quyết định đúng và trúng, thực hiện hiệu quả cao, sẽ được củng cố thêm uy tín của lãnh đạo. Mong rằng thời gian tới lãnh đạo đưa ra các quyết định có chất lượng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hơn, sẽ thiết thực đưa Nghị quyết các cấp của Đảng vào cuộc sống.

VŨ HOÀNG LUYẾN (Hải Dương)

09:07:53 16-09-GMT+0700

Người lãnh đạo phải bảo đảm 3 yếu tố: Có tầm nhìn, năng lực truyền cảm và khả năng gây ảnh hưởng. Ba yếu tố đó cũng chính là giá trị cốt lõi trong văn hóa của người lãnh đạo, quản lý. Sản phẩm của lãnh đạo là các quyết định. Để đưa ra được […]

Đối tác của chúng tôi