Sự kiện - chuyên đề:

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Triển khai hiệu quả ứng dụng VssID

VHDN:Ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số” là một trong những nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công thiết yếu đối với người dân khi giao tiếp với cơ quan BHXH. Việc đưa các tiện ích, thông tin đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN tiến tới tích hợp, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến lên ứng dụng trên thiết bị di động là bước đi phù hợp xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An chủ trì giao ban

Ngày 25/11/2020, BHXH Việt Nam đã có Công văn 3717 gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai ứng dụng VssID. Với tinh thần khẩn trương, BHXH tỉnh Nghệ An đã quán triệt thực hiện nghiêm túc việc triển khai ứng dụng VssID cũng như triển khai dịch vụ công cá nhân và tổ chức trên Cổng dịch vụ công của ngành, BHXH Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 43 ngày 7/1/2021 về hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký dịch vụ công trực tuyến và cài đặt, sử dụng VssID. Đồng thời, BHXH tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thông tin truyền thông đăng ký dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VssID – BHXH số trên thiết bị di động đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo phục vụ người dân được tốt hơn, nhất là khi sử dụng ứng dụng VssID, UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn 498/UBND.VX ngày 27/01/2021 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, sinh viên trong các trường học thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để người dân trên địa bàn tỉnh cài đặt và sử dụng.

Tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên tới người dân về ứng dụng VssID; trong đó tập trung vào các nội dung như: Hướng dẫn, điều kiện để cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng; các tiện ích, tính năng cơ bản của ứng dụng và lợi ích của việc sử dụng VssID.

BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp với từng đối tượng; cung cấp tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đồng thời hỗ trợ người dân đăng ký cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID; bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, thực hiện việc phê duyệt cấp tài khoản và hỗ trợ, hướng dẫn người đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

Tính đến đầu tháng 4/2021, tiến độ hỗ trợ đăng ký dịch vụ công cá nhân trực tuyến và ứng dụng VssID trên địa bàn tỉnh ở nhóm 1 đạt 45.348/ 92.629 người, nhóm 2 đạt 12.858/151.435 người , nhóm 3 đạt 1.989/ 1.028.631 người, nhóm 4 đến nhóm 7 đạt 804/1.526.434 người.

VssID cho phép người dân tra cứu thông tin mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT một cách dễ dàng; cho phép người dân theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của người sử dụng lao động; góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp.

Đức Anh

10:54:15 12-04-2021

VHDN:Ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số” là một trong những nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công thiết yếu đối với người dân khi giao tiếp với cơ quan BHXH. Việc đưa các tiện ích, thông tin đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN tiến tới tích hợp, cung cấp […]

Đối tác của chúng tôi