Sự kiện - chuyên đề:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu: Phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao

VHDN: Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh, năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bạc Liêu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, BHXH tỉnh đã chủ động phối kết hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cũng như sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

 

CHUNG SỨC, CHUNG LÒNG

Năm qua, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn và điều đó đã tác động không nhỏ đến các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và BHXH tự nguyện. Song, với nỗ lực và quyết tâm vượt khó, Đảng ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh đã tập trung ban hành nhiều giải pháp gắn với phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành và các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhân viên bảo hiểm xã hội tỉnh cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho người dân tại siêu thị Co.opmart Bạc Liêu

Trong năm 2023, BHXH tỉnh đã phát động 6 phong trào thi đua (PTTĐ) như: PTTĐ đua yêu nước năm 2023; PTTĐ thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số năm 2023; hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thiện dữ liệu BHXH, BHYT phục vụ chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 của Cụm thi đua số X; PTTĐ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; PTTĐ triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/ CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý; PTTĐ trong công tác phát triển người tham gia, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023.

Từ các phong trào thi đua này, đã tạo nên sức lan toả lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến, toàn tâm, toàn ý nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và tạo nên sức mạnh tổng hợp để toàn ngành BHXH chung sức, chung lòng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Qua đó, có nhiều tập thể, cá nhân trong ngành và ngoài ngành được tặng Bằng khen của BHXH Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh. Cũng như năm 2023, có đến 36 sáng kiến kinh nghiệm ở cấp cơ sở của 95 tác giả, nhóm tác giả thuộc BHXH tỉnh Bạc Liêu được Giám đốc BHXH tỉnh công nhận và áp dụng có hiệu quả.

ĐI “TỪNG NGÕ, GÕ TỪNG NHÀ”

Một trong những công tác rất nổi bật và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân chính là BHXH tỉnh đã quan tâm và tập trung làm tốt công các truyền thông chính sách và tuyên truyền về những lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BHXH tự nguyện trong hệ thống an sinh. Ngay từ tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền về vai trò, mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết số 28 và chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, ký kết hợp tác với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thể hiện với nhiều hình thức, nội dung khác nhau. Cũng như, chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã ký hợp đồng với Đài Truyền thanh cấp huyện thực hiện truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trên hệ thống loa truyền thanh đến tận vùng sâu, vùng xa và vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã đưa cán bộ, nhân viên của ngành BHXH phối hợp cùng các địa phương ra quân và trực tiếp đi đến tận hộ dân theo mô hình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, tuyên truyền tham gia BHYT, BHXH tự nguyện và cả tuyên truyền trực tiếp cho học sinh-sinh viên ở các trường học.

Ông Lê Danh Đấu, Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với đó còn tích cực phối hợp với nhiều sở, ngành trong việc tuyên truyền, tập huấn chính sách, pháp luật như: phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức 7 cuộc hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp với Tổ chức dịch vụ thu Bưu điện, UBND các xã, phường tổ chức hội nghị khách hàng và phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền đối thoại với người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh truyền thông những điểm mới quy định tại Nghị định số 75 của Chính phủ thông qua nhiều hình thức như: trên Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; báo địa phương; Website, Zalo, Youtube, Fanpage BHXH tỉnh…

Nhân viên BHXH tỉnh đến tận nhà dân vận động người dân tham gia BHYT và BHXH tự nguyện.

Có một điều đáng ghi nhận trong năm 2023, BHXH tỉnh đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện tốt chính sách BHXH và BHYT thông qua công tác phối hợp với sở, ban, ngành của tỉnh. Điển hình như BHXH tỉnh đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu và Sở Y tế trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham gia góp ý dự thảo Luật BHXH (sửa đổi); phối hợp với Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh rà soát nhóm người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 75 của Chính phủ; phối hợp với Công an tỉnh trong việc rà soát, làm sạch thông tin người tham gia BHXH, BHYT trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để từ đó giúp người dân dùng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đi KCB BHYT và phục vụ cho Đề án 06/CP; phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh việc thực hiện liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh…

Với khí thế thi đua mừng xuân 2024, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và quyết tâm thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024.

 

Lê Danh Đấu, Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

17:10:40 20-01-2024

VHDN: Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh, năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bạc Liêu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND […]

Đối tác của chúng tôi