Sự kiện - chuyên đề:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu : Tích cực thực hiện chính sách BHXH và BHYT

VHDN: Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo của toàn ngành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bạc Liêu đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Ông Lê Danh Đấu, Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác BHXH, BHYT.

Năm 2019, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương nên việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phát huy hiệu quả. Tính đến cuối năm 2019, nhiều chỉ tiêu quan trọng được ngành BHXH thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đạt được những kết quả quan trọng trên phải ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BHXH tỉnh đã làm tốt công tác phối kết hợp với các ngành, địa phương và kịp thời ban hành nhiều giải pháp. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp Luật về BHXH và BHYT.

Đăc biệt trong những năm gần đây, ngành BHXH tỉnh đã sáng tạo và xây dựng nhiều mô hình hay trong việc vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện. Một trong những mô hình hay đó là tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động khác nhau như: Tổ chức tuyên truyền bằng trực quan, sân khấu hóa bằng các kịch bản, tuyên truyền trực tiếp đến người dân, phối kết hợp với các ban ngành, các cơ quan truyền thông tổ chức chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền về chiều rộng lẫn chiều sâu… Đồng thời, tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, người dân và phát triển mô hình bán BHYT trực tiếp đến từng hộ dân, nhất là phục vụ cho người dân vùng nông thôn.

BHXH tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền lưu động về tham gia BHXH, BHYT.

Những giải pháp đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH là “trụ cột” nền tảng trong hệ thống an sinh xã hội và cho phát triển bền vững.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, năm qua BHXH tỉnh còn tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết, thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động đủ điều kiện hưởng đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng kịp thời; thực hiện tốt công tác giám định BHYT và đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia BHYT, phòng chống tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB bằng thẻ BHYT…

Bên cạnh đó, còn tập trung thực hiện tốt và có hiệu quả các công tác khác như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi tham gia và thực hiện các thủ tục hành chính; Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân bổ biên chế phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị; Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nghiệp vụ, nhất là ứng dụng CNTT trong giao dịch hồ sơ điện tử…

Phát huy thành tích này, năm 2020, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT, giải quyết các chế độ BHXH, giao dịch hồ sơ điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động của đơn vị, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, BHXH tỉnh sẽ tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp như:

Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền; các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/ TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, Kế hoạch 48/ KH-UBND của UBND tỉnh về Thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 và Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT…

Triển khai mô hình bán thẻ BHYT tại chỗ cho người dân vùng nông thôn.

Song song đó, tập trung giải quyết đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN cho người lao động; ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện các giải pháp để phát triển mạnh đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; đa dạng hình thức, phương pháp, nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, máy tra cứu thông tin (kiosk), cũng như, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; củng cố đội ngũ làm công tác tuyên truyền; trang bị, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền tại cơ sở…

Với quyết tâm hoành thành nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục thi đua lao động, sáng tạo với mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.

PV

14:34:59 02-02-UTC

VHDN: Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo của toàn ngành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bạc Liêu đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Năm 2019, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo […]

Đối tác của chúng tôi