Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Nhất quán quan điểm phát triển kinh tế phải song hành với đảm bảo an sinh xã hội, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp ủy Đảng, chính quyền Tp. Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chính sách đặc thù, góp phần tăng độ bao […]
VHDN: Nhất quán quan điểm phát triển kinh tế phải song hành với đảm bảo an sinh xã hội, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Sáng 23/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận, tranh luận sôi nổi về quy định rút bảo hiểm một lần trong dự án Luật Bảo hi
VHDN: Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm PVI đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu, tiếp tục vững vàng vị trí số 1 th
VHDN: “Phải luôn chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống người dân; tiếp tục có cơ
 Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, để hạn chế rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, có nhiều giải pháp, trong đó có v
Học sinh, sinh viên (HSSV) là chủ nhân tương lai của đất nước, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số nước ta. Việc thực hi
VHDN: Năm 2023, theo dự toán của Chính phủ, Hà Nội được giao chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trên 20.101
Theo bản dự thảo mới nhất Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đề xuất bổ sung tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc t
VHDN: Là địa bàn có rất nhiều trường đại học, rất đông học sinh, sinh viên (HSSV), Hà Nội đã có 98,81% HSSV tham gia BH
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7/2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất về
1 2 3 23

Đối tác của chúng tôi