Quy hoạch về hạ tầng, giao thông tương đối hoàn thiện luôn là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh luôn là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng.