Sự kiện - chuyên đề:

Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa

VHDN: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đồng thời giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa là những tiêu chí then chốt để xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện của Bệnh viện Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế Quảng Ninh.

Những giải pháp mà Giám đốc Bệnh viện Phạm Đức Lan đã trao đổi với chúng tôi là, tập thể Chi bộ quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và chỉ đạo của lãnh đạo Sở về chuyên môn và các hoạt động chung của Bệnh viện. Trước nhu cầu khám và chữa bệnh ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh, Ban Giám đốc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng người trên từng lĩnh vực. Lấy việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với bệnh nhân là mục tiêu phục vụ. Đối với CBCNV, thực hiện nghiêm việc ký hợp đồng lao động, các chế độ quyền lợi như: lương, phụ cấp, BHXH… được thực hiện đúng, đủ theo quy định của Nhà nước. Các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, được công khai tới CBCNV toàn Bệnh viện, để mọi người thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện của lãnh đạo. Việc làm như vậy, đã khắc phục kịp thời những vướng mắc trong quá trình khám và điều trị cho bệnh nhân cũng như các hoạt động khác.

Năm 2018, 14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Toàn Bệnh viện hưởng ứng theo phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” từ người đứng đầu Bệnh viện đến các nhân viên phòng, ban và phục vụ đều hưởng ứng sôi nổi. Vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm đều đạt và vượt. Công tác chuyên môn được nâng cao, hiệu quả khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng đã đáp ứng được mong muốn của người bệnh trong thời gian điều trị tại Bệnh viện. Công tác đào tạo được coi trọng, các phòng ban được bố trí hợp lí, phát huy được năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc. Đời sống người lao động từng bước được chăm lo cải thiện, tạo niềm tin để họ yên tâm công tác.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và áp dụng một số kỹ thuật mới vào điều trị đã được coi trọng và góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Song song với nâng cao chất lượng khám điều trị, Bệnh viện hết sức quan tâm xây dựng đời sống văn hóa chung – Trước hết là tập trung xây dựng các quy chế từ quản lý đến duy trì các hoạt động. Quy chế dân chủ được phổ biến rộng rãi, việc điều hành của Ban Giám đốc không chồng chéo, kết hợp giữa quản lý với chuyên môn và những hoạt động của các tổ chức quần chúng như: hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thi nữ cán bộ viên chức lao động tài năng, duyên dáng do ngành phát động… Đến hội thi Bí thư Chi bộ giỏi do Đảng bộ Sở Y tế tổ chức, Bệnh viện đều tích cực tham gia và đạt kết quả cao. Qua khảo sát của người bệnh và người nhà bệnh nhân, về cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch đẹp và chất lượng Bệnh viện năm 2018, đã có tới 96,99 % người bệnh, người nhà người bệnh đánh giá cao và hài lòng.

Với mọi lỗ lực vượt bậc của đội ngũ thầy thuốc và CBCNV, năm 2018 Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Một phong trào thi đua mới và toàn diện đã tạo dựng nên môi trường lao động mới thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và đơn vị văn hóa tiêu biểu của ngành Y tế Quảng Ninh.

Năm 2019 với nhiều thách thức mới, song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tất cả vì người bệnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh sẽ nỗ lực vươn lên hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện.

Khánh Huyền

09:25:49 11-06-2019

VHDN: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đồng thời giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa là những tiêu chí then chốt để xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện của Bệnh viện Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Những giải […]

Đối tác của chúng tôi