Sự kiện - chuyên đề:

BHXH Bình Thuận: Qua thanh tra, thu hồi về quỹ BHXH gần 2 tỷ đồng

VHDN: Quý I/2021, BHXH tỉnh Bình Thuận đã chức 20 cuộc thanh tra đóng tại 20 đơn vị, triển khai kiểm tra 5 đơn vị về giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thu hồi về Quỹ BHXH gần 2 tỷ đồng. Cụ thể, thu số tiền nợ do chậm nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là gần 1,7 tỷ đồng/gần 4,7 tỷ đồng (đạt 35,45%) số phải thu; truy thu được 46,2 triệu đồng/121,2 triệu đồng tiền truy đóng phải thu do đơn vị chưa đóng, đóng thiếu thời gian, đóng sai đối tượng của 11 NLĐ; thu hồi về Quỹ BHXH do chi sai chế độ BHXH ngắn hạn 8,3 triệu đồng…

Quý II/2021, BHXH tỉnh tiếp tục kiểm tra các cơ sở KCB BHYT, thanh tra chuyên ngành đóng tại một số đơn vị, DN, nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về đóng và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng có dấu hiệu vi phạm. Phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành các đơn vị không chấp hành các quy định về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận làm việc với các đơn vị không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Hiện BHXH tỉnh Bình Thuận cũng đã thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an với nội dung kiến nghị khởi tố hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại 8 đơn vị đã thanh tra chuyên ngành năm 2019. Sau khi được cơ quan Công an mời làm việc, có 2 đơn vị nộp dứt điểm tiền nợ và tiền xử phạt Vi phạm hành chính, các đơn vị còn lại đã nộp một phần tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ

PV

 

10:09:44 16-04-GMT+0700

VHDN: Quý I/2021, BHXH tỉnh Bình Thuận đã chức 20 cuộc thanh tra đóng tại 20 đơn vị, triển khai kiểm tra 5 đơn vị về giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thu hồi về Quỹ BHXH gần 2 tỷ đồng. Cụ thể, thu số tiền nợ do chậm […]

Đối tác của chúng tôi