Sự kiện - chuyên đề:

BHXH Hà Nội: Dấu ấn một năm vượt khó

VHDN: Năm 2021 đi qua với bao khó khăn chồng chất. Dịch bệnh hoành hành; nhiều chính sách mới đưa ra với yêu cầu phải thực hiện nhanh chóng và hiệu quả; làm việc online của cán bộ, viên chức và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn dân. Trong bối cảnh đó, cùng với cấp ủy và chính quyền Thành phố, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá rất cao trách nhiệm và kết quả đạt được của BHXH Hà Nội trong việc thực hiện Nghị quyết 116-NQ/CP.

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm

Theo báo cáo, năm 2021 BHXH thành phố đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), tỷ lệ số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tốc độ gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến cuối tháng 12/2021, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn Thành phố đạt 91,8% dân số vượt 0,3% so với chỉ tiêu HĐND, UBND Thành phố giao năm 2021 là 91,5%. Tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc đạt 39% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tỷ lệ người tham gia BH thất nghiệp đạt 37% so với lực lượng lao động trong độ tuổi và đều hoàn thành chỉ tiêu HĐND Thành phố giao. Tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1,2% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2% so với chỉ tiêu HĐND Thành phố giao tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021 là 1%.

BHXH thành phố đã hoàn thành vượt kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao, tăng 883 tỷ đồng so với năm 2020. Trong năm 2021, BHXH thành phố đã đảm bảo chi lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của 574.957 người hưởng kịp thời, chính xác, an toàn tuyệt đối.

Các nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm như: Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT luôn được chú trọng; phương thức, nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới. Công tác thanh tra, kiểm tra được đặc biệt chú trọng, trong năm đã thực hiện 3.294 cuộc thanh tra, kiểm tra (vượt 755 cuộc, tương đương vượt 29,7% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao). Số tiền sau thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã nộp vào tài khoản thu của cơ quan BHXH để khắc phục nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là 398,1 tỷ đồng (đạt 72,9%).

Bên cạnh đó, BHXH thành phố đã ứng dựng hiệu quả công nghệ thông tin, liên thông, kết nối giữa các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện quyết toán trên phần mềm kế toán tập trung đảm bảo tiến độ và chất lượng. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; duy trì niêm yết công khai thủ tục hành chính; công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý, hỏi đáp trực tuyến; thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 99,8%.

Trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhiều tháng liền TP Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều nhiệm vụ không thể triển khai như kế hoạch đề ra, BHXH Thành phố vẫn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã hoàn thành vượt mức ba nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là: phát triển người tham gia BHXH, BHYT; công tác thu; công tác chi trả chế độ. Điều đó không chỉ khẳng định sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Giám đốc BHXH thành phố, mà còn khẳng định sự nỗ lực vượt bậc của tập thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

Trong khó khăn vẫn giữ vững an sinh

Những khó khăn của hai năm vừa qua là chưa có tiền lệ, nếu không có sự chuẩn bị chu đáo, không chủ động và cùng nỗ lực… thì không thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh các chỉ tiêu nhiệm vụ thường xuyên về thu- chi, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH Hà Nội phải đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do Covid-19, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 116-NQ/CP của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp từ quỹ BH thất nghiệp. Đây là nhiệm vụ mới phát sinh ngoài dự kiến, lại đòi hỏi phải thực hiện sớm, nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Áp lực công việc nhân đôi, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống được huy động làm thêm giờ, làm đêm, hầu như không có ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. BHXH Thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện, tạo nên những dấu ấn trong công tác đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô.

Dấu ấn đầu tiên là việc triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số. BHXH Thành phố đã phân công cán bộ, viên chức phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, học sinh sinh viên, lao động tự do, người hưởng lương hưu cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Đến nay, toàn Thành phố có gần 3,9 triệu người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và được cấp tài khoản sử dụng ứng dụng VssID. BHXH thành phố Hà Nội là đơn vị có số người cài đặt ứng dụng VssID lớn nhất toàn quốc, đạt 124,77 % kế hoạch được BHXH Việt Nam giao.

Triển khai mô hình xã điểm về thu BHXH tự nguyện được xem là mô hình sáng tạo tiêu biểu của BHXH Thành phố. Theo đó, trên cơ sở mỗi quận, huyện chọn 1 xã, phường, thị trấn để xây dựng mô hình điểm; UBND quận, huyện, thị xã, cấp ủy chính quyền cơ sở tập trung lãnh đạo thực hiện tạo đột phá về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, từ đó nhân rộng triển khai trên toàn địa bàn. Kết quả thực hiện, bình quân mỗi xã điểm phát triển được số người tham gia BHXH tự nguyện gấp 3,5 lần bình quân 1 xã, phường, thị trấn.

Việc thực hiện hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được xem là điểm sáng của BHXH thành phố trong năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 68/ NQ-CP của Chính phủ, BHXH thành phố đã hoàn thành việc điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 87.516 doanh nghiệp, tương ứng 1.447.150 lao động với số tiền là hơn 643 tỷ đồng, hoàn thành ngày 10/7/2021. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 156 đơn vị tương ứng 12.119 lao động, số tiền 91,8 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết 116/ NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ quỹ BH thất nghiệp, BHXH thành phố đã gửi thông báo tới 84.510 đơn vị giảm mức đóng BH thất nghiệp với số tiền giảm 12 tháng là 1.177,6 tỷ đồng, (hoàn thành ngày 4/10/2021). Nhằm tạo điều kiện cho người lao động nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp, BHXH Thành phố đã chủ động rà soát, phân loại dữ liệu, gửi danh sách người lao động cho 84.510 đơn vị với 1.366.703 lao động để phối hợp thực hiện. Đặc biệt, việc chi hỗ trợ được thực hiện chủ yếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thời gian giải quyết được rút ngắn một nửa so với quy định của Chính phủ. Đến ngày 23/12/2021, đã chi trả hỗ trợ cho 1.674.499 lao động, số tiền 4.072 tỷ đồng. Nhiều người lao động ngỡ ngàng và thực sự xúc động khi nhận khoản tiền hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, kinh nghiệm và những bài học về sự đoàn kết, quyết tâm với tinh thần vì dân phục vụ trong hai năm vừa qua sẽ là cơ sở để BHXH thành phố Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và Chính quyền Thành phố, ghi dấu ấn trong lòng người dân, BHXH thành phố Hà Nội tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với CCVC trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm việc. Không ngừng nâng cao trình độ và trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, chất lượng.

Ngọc Châu

09:47:47 12-01-GMT+0700

VHDN: Năm 2021 đi qua với bao khó khăn chồng chất. Dịch bệnh hoành hành; nhiều chính sách mới đưa ra với yêu cầu phải thực hiện nhanh chóng và hiệu quả; làm việc online của cán bộ, viên chức và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn dân. Trong bối cảnh đó, cùng […]

Đối tác của chúng tôi