Sự kiện - chuyên đề:

BHXH Hà Tĩnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

VHDN: BHXH, BHYT là hai chính sách quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (ASXH), góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, BHXH Hà Tĩnh đã triển khai tốt, đạt kết quả cao trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Người lao động được nhân viên đại lý tuyên truyền, giới thiệu về hai chính sách: BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Để người dân thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình,BHXH tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động, giới thiệu về mức đóng, phương thức đóng và trọng tâm là các vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu khi có đủ điều kiện; đối tượng tham gia, quyền lợi, mức phí đóng khi tham gia BHYT hộ gia đình… Qua đó, người dân có thể thấy bên cạnh những lợi ích thiết thực mà người tham gia BHYT có thể nhận được, đảm báo tính nhân văn, tương trợ cộng đồng, nguyên tắc chia sẻ rủi ro ngay từ trong gia đình. Tham gia BHYT được xem là chiếc phao cứu hộ, là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành, để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật, đồng thời chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã tập trung cho công tác tuyên truyền về những nội dung, vấn đề liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như: Đối tượng tham gia, phương thức đóng, mức đóng, thủ tục tham gia và quyền lợi được hưởng. Đặc biệt, nhấn mạnh về tính ưu việt của chính sách vì mục đích bảo đảm an sinh xã hội, quá trình tham gia được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng và quyền lợi thụ hưởng cao khi đủ điều kiện.

Đến tháng 10/2021, Hà Tĩnh có 38.050 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 98,5% kế hoạch, số người tham gia BHYT là 1,14 triệu, đạt 98,9% kế hoạch năm. BHXH tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách quan trọng góp phần nâng cao tỉ lệ bao phủ BHYT trong toàn tỉnh.

Ngoài các kênh tuyên truyền trên không gian mạng, trang Zalo “Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh” đã thường xuyên cập nhật các chính sách BHXH, BHYT.

Bà Đặng Thị Anh Hoa – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Nghị quyết số 21-NQ/ TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT đặt ra mốc thời gian thực hiện (2012-2020), nhưng tinh thần của Nghị quyết vẫn là kim chỉ nam để BHXH Hà Tĩnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đến với toàn dân. Ngay sau khi NQ 21 ra đời, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống, BHXH tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều chính sách quan trọng đối với công tác BHXH, BHYT. Nổi bật như: Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/12/2016, quy định hằng năm hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho người cận nghèo; Nghị quyết số 55/2017/ NQ-HĐND ngày 15/7/2017 quy định về mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 quy định chính sách hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết 263/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người thuộc hộ cận nghèo. Các quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trong các giai đoạn…”. Đặc biệt, trong thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên, nhờ vào sự chủ động của BHXH toàn tỉnh trong công tác truyên truyền về các đơn vị cơ sở, đến người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức đã góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia.

Tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hằng tháng và chăm sóc sức khỏe khi về già. Tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình… là những thông điệp ý nghĩa hướng tới nhóm nông dân, lao động phi chính thức, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và hoàn thiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Để hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân và bảo đảm phát triển bền vững BHYT toàn dân, ngoài nỗ lực của ngành BHXH tỉnh, rất cần sự phối hợp, chung tay của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân.

Lê Nga

 

16:24:29 15-11-2021

VHDN: BHXH, BHYT là hai chính sách quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (ASXH), góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, BHXH Hà Tĩnh đã triển khai tốt, […]

Đối tác của chúng tôi