Sự kiện - chuyên đề:

BHXH NGHỆ AN: CHỦ ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

VHDN: Nhằm đẩy mạnh CCHC và xây dựng đội ngũ CCVC thân thiện, trách nhiệm, bên cạnh việc đầu tư hệ thống kios điện tử và số điện thoại nóng (0238.8689333), từ tháng 7/2018, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, DN đối với việc thực hiện các TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, DN được BHXH tỉnh Nghệ An triển khai trên website: http://sipas.nghean.bhxh.gov.vn và liên kết trên Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh tại địa chỉ http://nghean.baohiemxahoi.gov. vn. Thông qua hệ thống này, người dân, tổ chức, DN có thể đánh giá sự hài lòng của mình đối với lĩnh vực cũng như CCVC trực tiếp giải quyết TTHC về BHXH, BHYT. Đồng thời, có thể cung cấp thêm thông tin khiến mình hài lòng hoặc không hài lòng, chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với cơ quan BHXH.

Theo ông Lê Trường Giang- Giám đốc BHXH tỉnh, hệ thống này là phương tiện hữu hiệu để người dân, tổ chức, DN giám sát, đóng góp ý kiến việc triển khai TTHC của cơ quan BHXH. Với ngành BHXH, hệ thống còn là công cụ để các đơn vị, CCVC tự nhìn nhận, hoàn thiện mình, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN.

PV

Chia sẻ
13:49:51 25-05-2020

VHDN: Nhằm đẩy mạnh CCHC và xây dựng đội ngũ CCVC thân thiện, trách nhiệm, bên cạnh việc đầu tư hệ thống kios điện tử và số điện thoại nóng (0238.8689333), từ tháng 7/2018, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, DN đối với […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi