Sự kiện - chuyên đề:

BHXH Tỉnh Hà Nam: Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

VHDN: Vừa qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu – Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.  

Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu – Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT là: 88,6%, vượt 2,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (86,3%); tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2018. Số người tham gia BHXH: 131.097 người, tăng 12.812 người (bằng 110,8%) so với cùng kỳ năm 2018. Tham gia BHXH tự nguyện: 4.342 người, đạt 112,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 2.105 người (bằng 194%) so với cùng kỳ năm 2018. Số người tham gia BHYT là: 727.058 người, đạt 102,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 30.257 người (bằng 104,3%) so với cùng kỳ năm 2018. Số thu BHXH, BHYT, BHTN: 1.217,1 tỷ đồng, đạt 47,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 112,1 tỷ đồng, bằng 110,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Công tác giải quyết, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giám định, quản lý quỹ BHYT được đặc biệt quan tâm. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong đăng ký tham gia và thu nộp BHXH, BHYT, BHTN….

Tuy nhiên công tác BHXH, BHYT vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng; số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT của một số đơn vị sử dụng lao động còn hạn chế. Một số cơ sở KCB BHYT chưa chủ động cân đối nguồn dự toán chi KCB BHYT được giao theo tháng, quý, dẫn đến vượt tổng mức dự toán chi KCB được giao…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, từ nay đến hết năm cần tập trung thực các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chỉ thị về công tác BHXH, BHYT. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu năm 2019 có 90% dân số tham gia BHYT, 33% lực lượng lao động tham gia BHXH, 30,2% lực lượng lao động tham gia BHTN. Vượt từ 2-3% kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN. Số tiền còn phải thu BHXH, BHYT, BHTN xuống dưới 2,25% số phải thu…

Tại Hội nghị, ông Lê Quang Ngọc – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã phổ biến Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Công chức, viên chức BHXH tỉnh Hà Nam thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019”.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh đã trao Cờ thi đua cho Bảo hiểm xã hội Thành phố Phủ Lý, Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 tập thể, Bằng khen của Tổng Giám đốc cho 03 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018; 02 tập thể đã có thành tích trong phong trào thì đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2019; 04 tập thể đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình 6 tháng đầu năm 2019.

PV

15:20:42 14-08-2019

VHDN: Vừa qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu – Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.   Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ […]

Đối tác của chúng tôi