Sự kiện - chuyên đề:

BHXH tỉnh Hòa Bình: 25 năm xây dựng an sinh xã hội

VHDN: Với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, tích cực xây dựng cơ quan, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm, BHXH tỉnh Hòa Bình đã có những đóng góp xứng đáng, nhất là trong thực hiện bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình được thành lập vào ngày 15/6/1995 theo quyết định số  01 QĐ/TC-CB của BHXH Việt Nam.

Những năm đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ, BHXH tỉnh Hòa Bình gặp không ít trở ngại, khó khăn. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo toàn diện của BHXH Việt Nam, sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ, đồng tình của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn, cùng sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức đã giúp cho BHXH tỉnh vững tin thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong tỉnh.

Xây dựng và phát triển không ngừng

Với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, tích cực xây dựng cơ quan, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm, BHXH tỉnh Hòa Bình đã có những đóng góp xứng đáng, nhất là trong thực hiện bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nếu như năm 1995, toàn tỉnh có 358 đơn vị với 31.580 lao động tham gia BHXH, BHYT thì đến hết năm 2019 có 3.066 đơn vị, số người tham gia BHXH, BHTN là 81.522 người; năm 2003, toàn tỉnh có 124.905 người có thẻ BHYT đạt 16% dân số, năm 2019 số người có thẻ BHYT đã lên đến 808.371 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,8% dân số. Công tác giải quyết chế độ BHXH luôn được BHXH tỉnh thực hiện nhanh chóng, chính xác, đúng quy định. BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các cơ sở KCB để tổ chức tốt công tác KCB cho người tham gia BHYT. Năm 1995 chỉ có 80.328 lượt người KCB BHYT với chi phí trên 2 tỷ đồng thì đến năm 2019 tăng lên gần 1,2 triệu lượt người với tổng số tiền chi phí trên 900 tỷ đồng.

Kết quả nổi bật trên không chỉ minh chứng cho sự phát triển của chính sách an sinh xã hội đã được triển khai khá tốt tại tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Hòa Bình, chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với chính sách nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, mà còn thể hiện cho những nỗ lực phát triển toàn diện của BHXH tỉnh Hòa Bình trong suốt 25 năm qua.

Những thay đổi mạnh mẽ

Từ thực tiễn, qua nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đã tạo chuyển biến tích cực trong tất cả các hoạt động của BHXH trên địa bàn tỉnh, nhất là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Để có những đổi mới và thành công này, thời gian qua BHXH tỉnh Hòa Bình đã được quan tâm đầu tư trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị làm việc đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện vào làm việc, qua đó chuyên nghiệp hóa bộ máy; cán bộ người lao động được tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực thay đổi thái độ tập trung vào mục tiêu phục vụ hiệu quả người dân, người lao động. Bên cạnh đó, thời gian qua BHXH tỉnh Hòa Bình tích cức phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND nhanh chóng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 28 NQ/TW trên địa bàn tỉnh đạt kết quả đáng kể.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể BHXH tỉnh Hòa Bình đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của BHXH Việt Nam, Bằng khen của BHXH Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh.

Trải qua phần tư thế kỷ, BHXH tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, tự khẳng định và không ngừng lớn mạnh. Đó chính là nền tảng, là niềm tin tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; NQ28 về Cải cách… Từ truyền thống đã được xây dựng qua các thế hệ cán bộ, BHXH tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục phấn đấu hướng tới mục tiêu xây dựng ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên mảnh đất Hòa Bình./.

Phạm Thị Huy

 

08:34:41 09-06-GMT+0700

VHDN: Với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, tích cực xây dựng cơ quan, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm, BHXH tỉnh Hòa Bình đã có những […]

Đối tác của chúng tôi