Sự kiện - chuyên đề:

BHXH tỉnh Hòa Bình: Đẩy mạnh truyên truyền, triển khai hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

VHDN: Hòa Bình cũng như các tỉnh, thành trong cả nước đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19. Điều này tác động không nhỏ đến công tác triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT ) tại địa phương. Trước tình hình đó, BHXH tỉnh Hòa Bình luôn tích cực, chủ động bám sát sự chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Hòa Bình để đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác tuyên truyền BHXH, BHYT

Xác định công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT là nhiệm vụ thường xuyên nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, nhiều năm qua BHXH tỉnh đặc biệt chú trọng tới công tác này. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của CBCCVC BHXH toàn tỉnh, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp và tăng cường phối hợp với các ban ngành: Ban Tuyên giáo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Y tế, Thuế, Bưu điện… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời BHXH tỉnh cũng phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các Báo, Đài phát thanh- Truyền hình, hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tổ chức tuyên truyền trực quan, phát hành tờ gấp tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, khu dân cư, khu chợ…, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, hiểu rõ đây là chính sách nhân văn và ưu việt của Đảng và Nhà nước, qua đó tự nguyện tham gia và thụ hưởng chính sách.

BHXH tỉnh tuyên truyền BHXH, BHYT đến người dân.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm mang lại lợi ích cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, thuận lợi khi đến giao dịch, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, minh bạch hóa các dịch vụ hành chính công. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin như tiếp tục triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng VssID- BHXH số, giúp cho người có thẻ BHYT có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT giấy để đi khám, chữa bệnh BHYT; ứng dụng và triển khai các phần mềm nghiệp vụ do BHXH Việt Nam cung cấp. BHXH tỉnh đã kịp thời thực hiện các nội dung về chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động và doanh nghiệp.

Những kết quả đạt được

Nhờ nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tính đến hết tháng 7/2021, toàn tỉnh có 75.461 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 1.669 người (2,3%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt 97,59% so với kế hoạch; 12.726 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 6.330 người (99,0%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt 65,27% so với kế hoạch; số người tham gia BHTN là 66.141 người, tăng 2.211 người (3,5%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt 97,776% so với kế hoạch; có 733.885 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 84,77% dân số, giảm 78.963 người (9,7%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt 88,65% so với kế hoạch (Tỷ lệ người dân tham gia BHYT giảm nguyên nhân giảm do thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trong 7 tháng đầu năm là 1.199.854 triệu đồng, tăng 92.192 triệu đồng (8,3%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt 54,87% so với kế hoạch; tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN được giảm xuống đáng kể, tính đến ngày 31/7/2021 số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 104.800 triệu đồng, giảm 39.078 triệu đồng (27,2%) so với cùng kỳ năm 2020. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được quan tâm thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Số lượng sổ BHXH cấp cho người lao động tham gia BHXH đạt 99,64% số lao động đang tham gia BHXH. Số lượng thẻ BHYT cấp mới trong tháng là 134.815 thẻ; số lượng thẻ cấp lại là 64.320 thẻ. Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia luôn được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định, đảm bảo cho người dân được thụ hưởng các quyền lợi chính đáng của chính sách.

Giải pháp những tháng cuối năm

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, để hoàn thành các chỉ tiêu của ngành, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ không để phát sinh nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục triển khai kế hoạch truyền thông chính sách BHXH, BHYT thiết thực, hiệu quả, tập trung tuyên truyền trực tiếp; tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng.

Gắn công tác thu với công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp chưa đăng ký tham gia BHXH hoặc đã tham gia nhưng chưa đăng ký đầy đủ số lao động, đăng ký tiền lương, tiền công không đúng quy định. Tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT. Tích cực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hồ sơ điện tử lĩnh vực thu BHXH đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và kịp thời giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động theo đúng quy trình, quy định. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số. Chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2021 tại BHXH tỉnh.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trên, tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Hòa Bình không ngừng nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần thiết thực vào sự nghiệp an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phạm Thị Huy

 

14:12:41 09-09-2021

VHDN: Hòa Bình cũng như các tỉnh, thành trong cả nước đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19. Điều này tác động không nhỏ đến công tác triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT ) tại địa phương. Trước tình hình đó, BHXH tỉnh […]

Đối tác của chúng tôi