Sự kiện - chuyên đề:

BHXH Trà Vinh: Nỗ lực phục vụ vì nhân dân

VHDN:“Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực phấn đấu triển khai các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp; vừa đảm bảo chống dịch, vừa hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT, BHTN được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”. Ông Bùi Quang Huy, Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh khẳng định.

Ông Bùi Quang Huy- Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh.

Theo BHXH Trà Vinh, 6 tháng đầu năm 2021, số người cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 66.616 người, đạt 105,57%; tham gia BHXH tự nguyện 16.122 người, đạt 75,26 %; tham gia BHTN 59.607 người, đạt 106,18 %; tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số của tỉnh đạt 99,18%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 44,56% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Song song với việc mở rộng phát triển đối tượng, BHXH tỉnh đã tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó nổi bật là việc giải quyết và chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết chế độ BHXH, BHTN, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, BHXH tỉnh đã duy trì và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thực hiện chi trả tận nhà đối với những người già yếu neo đơn, đi lại khó khăn; chi trả lương hưu và trợ cấp gộp 2 tháng (5 và 6), (7 và 8) năm 2021 vào cùng một đợt, tạo sự đồng thuận, được người thụ hưởng chế độ ghi nhận và đánh giá cao.

Việc thực hiện chính sách BHYT có nhiều tiến bộ, ngoài  tăng cường phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh đã chủ động bố trí cán bộ giám định thường trực tại các cơ sở để hướng dẫn, giám định việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng các quy định. Đồng thời xây dựng các chuyên đề giám định để rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo cho các cơ sở KCB BHYT những vấn đề bất cập, khắc phục được tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Tính đến 30/6/2021, đã cấp 13.527 sổ BHXH cho người lao động, đạt 98,1%; cấp 150.289 thẻ BHYT, đạt 100% số người tham gia; cấp và hoàn thiện 1.610 mã số BHXH. Đặc biệt, toàn bộ hồ sơ về BHXH, BHYT, BHTN của người dân và doanh nghiệp gửi đến cơ quan BHXH đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Theo ông Bùi Quang Huy- Giám đốc BHXH tỉnh, “6 tháng đầu năm, khối lượng công việc nhiều, lại triển khai trong điều kiện phải tập trung cho phòng chống dịch Covid- 19, nhưng kết quả đạt được khá toàn diện, có sự bứt phá, có mặt nổi trội. Điều đó nói lên nỗ lực vươn lên, tinh thần vượt khó và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần vì Nhân dân phục vụ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh”. Sự cố gắng của BHXH tỉnh không chỉ được Nhân dân ghi nhận, mà còn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối kết hợp và vào cuộc thực sự của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BHXH tỉnh Trà Vinh đã bám sát chương trình công tác trọng tâm của BHXH Việt Nam, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành các công văn chỉ đạo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, cụ thể: UBND tỉnh chỉ đạo triển khai ứng dụng VssID- BHXH số, công tác tuyên truyền BHXH; Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh…

BHXH tỉnh cũng đã chủ động, tích cực phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy,  Công an tỉnh, Sở Giáo dục- đào tạo, Sở Lao động- Thương binh & xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh…, cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Về phần mình, trên cơ sở chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đồng thời đẩy mạnh, chủ động phối hợp, tăng cường công tác truyền thông nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT.

“Phát huy kết quả đã đạt được trên các mặt công tác, từ nay đến hết năm, BHXH Trà Vinh đặt mục tiêu phấn đấu sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021 và không vượt dự toán chi KCB năm 2021. Nhiệm vụ nặng nề, thách thức lớn, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện bằng được”, ông Bùi Quang Huy khẳng định. Để làm tốt điều đó, toàn ngành sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện việc xét duyệt hồ sơ cho người tham gia BHXH, BHYT, giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng. Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ người thụ hưởng, đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Kiểm soát tốt dự toán chi KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng BHYT; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi quỹ KCB BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực chi trả chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Trà Vinh tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất theo chuẩn mực đạo đức công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện văn hóa công sở. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; chất lượng, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Ông Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Ngọc Quốc

09:53:13 12-07-GMT+0700

VHDN:“Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực phấn đấu triển khai các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp; vừa đảm bảo chống dịch, vừa hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, […]

Đối tác của chúng tôi