Sự kiện - chuyên đề:

BHXH Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT

VHDN: Nhằm tuyên truyền ngày càng sâu rộng chính sách BHXH, BHYT, đầu tháng 7/2019, BHXH Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT trên Cổng TTĐT của ngành, tại địa chỉ: www. baohiemxahoi.gov.vn.

Tham dự giao lưu và trả lời các câu hỏi có đại diện một số vụ, ban nghiệp vụ, như: Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thu, Ban Sổ thẻ…

Theo đại diện Trung tâm Truyền thông, buổi giao lưu trực tuyến lần này nhằm cung cấp thông tin cũng như giải đáp thắc mắc cho các đơn vị SDLĐ, NLĐ và người dân trên cả nước về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, trong đó có việc thực hiện các quy định mới của Luật BHXH, Luật BHYT; quy định quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân; cấp mã định danh BHXH, trả sổ BHXH cho NLĐ; tăng giá DVYT và thông tuyến KCB BHYT…

Tại buổi giao lưu, đại diện các đơn vị đã trả lời trực tiếp 90 câu hỏi của người dân gửi tới Cổng TTĐT BHXH Việt Nam. Sau khi kết thúc buổi giao lưu, những câu hỏi còn lại của người dân sẽ được Trung tâm Truyền thông tiếp nhận, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục trả lời và sẽ được đăng tải trên Cổng TTĐT của ngành.

PV

Chia sẻ
09:15:15 15-07-2019

VHDN: Nhằm tuyên truyền ngày càng sâu rộng chính sách BHXH, BHYT, đầu tháng 7/2019, BHXH Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT trên Cổng TTĐT của ngành, tại địa chỉ: www. baohiemxahoi.gov.vn. Tham dự giao lưu và trả lời các câu hỏi có đại diện một […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi