Sự kiện - chuyên đề:

BHXH Việt Nam: Triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa có CMND, CCCD

VHDN: Tiếp tục triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ được ban hành tại Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, ngày 23/3/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 702/BHXH-CNTT về việc Bổ sung hướng dẫn triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa có CMND hoặc thẻ CCCD. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân với một số điểm lưu ý như Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo phân quyền và giao trách nhiệm cho các cán bộ của các phòng, bộ phận tham gia thực hiện việc xác minh, phê duyệt đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân; tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH của cá nhân theo đúng hướng dẫn và quy định; không thực hiện phê duyệt hồ sơ trên hệ thống khi không có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; không trả lại hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử của cá nhân thiếu ảnh CMND, chân dung và giấy khai sinh (đối với của cá nhân dưới 18 tuổi), cán bộ tiếp nhận bổ sung khi người dân đến cơ quan BHXH để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó, không bắt buộc người dân in tờ khai khi đến cơ quan BHXH để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử. Trường hợp người dân đến xác minh và phê duyệt mà không mang theo tờ khai, cán bộ tiếp nhận đề nghị người dân cung cấp thông tin số hồ sơ hoặc mã số BHXH trong tin nhắn do cơ quan BHXH Việt Nam gửi sau khi nộp hồ sơ đăng ký thành công. Thực hiện việc đối chiếu, xác minh thông tin, in tờ khai và lấy chữ ký của cá nhân đăng ký, phê duyệt, kích hoạt tài khoản và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VssID– BHXH số. Thực hiện tiếp nhận, xác minh, phê duyệt, hướng dẫn đối với người dân đến để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử nhưng trước đó đã lựa chọn cơ quan BHXH khác lúc đăng ký trực tuyến (người dân được quyền đến bất kỳ cơ quan BHXH trong hệ thống Ngành BHXH Việt Nam để hoàn tất thủ tục đăng ký).

PV

10:21:29 27-03-GMT+0700

VHDN: Tiếp tục triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ được ban hành tại Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc […]

Đối tác của chúng tôi