Sự kiện - chuyên đề:

Biếm họa: Đang đi đường thì bị dí súng hỏi câu cực khó

Chỉ vì mâu thuẫn giao thông nhỏ nhặt, người đàn ông liền rút súng hỏi khó, nhưng không ngờ…

Theo TTO

09:15:22 17-09-2020

Đối tác của chúng tôi