Sự kiện - chuyên đề:

Biến tướng của các app cho vay nặng lãi online

Thời gian gần đây, rất nhiều app cho vay tiền hoạt động dưới hình thức tín dụng đen. Nếu trễ hẹn trả nợ, người vay sẽ bị các đối tượng bôi nhọ danh dự lên mạng xã hội.

Theo Zing

10:40:22 28-08-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi