Sự kiện - chuyên đề:

Bình Giang( Hải Dương): Công ty TNHH MTV Thương Mại Hoàng Anh có dấu hiệu vi phạm luật đất đai và môi trường

VHDN: Thời gian gần đây, toà soạn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VHDNVN) liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xuất hiện doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai và môi trường.

Theo phản ánh của bạn đọc, Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Anh (gọi tắt là Công ty Hoàng Anh) ở cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Tân Hồng (Bình Giang, Hải Dương) nhận chuyển nhượng tài sản trên đất của một đơn vị khác (hiện tại chưa rõ). Từ thời điểm nhận chuyển nhượng tài sản trên đất cho đến nay, Công ty chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai và môi trường. Hành vi nêu trên của DN diễn ra công khai, thách thức dư luận, trái với quy định của Luật Đất đai, làm ảnh hưởng đến việc quản lý tài nguyên đất, không thượng tôn pháp luật.

Từ nội dung đơn thư phản ánh của người dân, đề nghị các cơ quan chính quyền địa phương có liên quan, kiểm tra và xử lý theo quy định.

PV

13:24:16 09-07-GMT+0700

VHDN: Thời gian gần đây, toà soạn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VHDNVN) liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xuất hiện doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai và môi trường. Theo phản ánh của bạn […]

Đối tác của chúng tôi