Sự kiện - chuyên đề:

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

 Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu trong các nhà trường. Ảnh minh họa: Internet.

Về học phí, Bộ GD-ĐT đề nghị HĐND cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể, phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn quản lý và tình hình dịch Covid-19. Trong trường hợp tổ chức học trực tuyến, mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương lập đường dây nóng, chủ động rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu; nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22-11-2011 của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương chủ động thực hiện hỗ trợ chi phí học tập, sách giáo khoa cho học sinh đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng khó khăn, bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước năm học mới 2020-2021.

Theo HNMO

13:59:33 28-08-GMT+0700

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.  Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý […]

Đối tác của chúng tôi