Sự kiện - chuyên đề:

Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ làm sân bay Sa Pa

Cảng hàng không Sa Pa được đưa vào khai thác, có cấp 4C và công suất 3 triệu khách/năm.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản cho ý kiến về việc nghiên cứu tiền khả thi để xác định thời điểm, quy mô, phương án đầu tư cảng hàng không Sa Pa (Lào Cai).

Theo đó, Bộ GTVT cho rằng, việc nghiên cứu tiền khả thi sân bay Sa Pa là cần thiết. Theo Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030 được Thủ tướng phê duyệt, giai đoạn đến năm 2030, cảng hàng không Sa Pa được đưa vào khai thác, có cấp 4C và công suất 3 triệu khách/năm.

Do ngân sách nhà nước khó khăn, UBND tỉnh Lào Cai chủ động huy động vốn để đầu tư các công trình khu bay và hệ thống giao thông kết nối, Tổng Cty Cảng hàng không tham gia đầu tư xây dựng nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay, nhà điều hành…

Tổng Cty Quản lý bay tham gia đầu tư xây dựng các công trình quản lý điều hành bay để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Cảng hàng không Sa Pa được đưa vào khai thác, có cấp 4C và công suất 3 triệu khách/năm.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản cho ý kiến về việc nghiên cứu tiền khả thi để xác định thời điểm, quy mô, phương án đầu tư cảng hàng không Sa Pa (Lào Cai).

Theo đó, Bộ GTVT cho rằng, việc nghiên cứu tiền khả thi sân bay Sa Pa là cần thiết. Theo Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030 được Thủ tướng phê duyệt, giai đoạn đến năm 2030, cảng hàng không Sa Pa được đưa vào khai thác, có cấp 4C và công suất 3 triệu khách/năm.

Do ngân sách nhà nước khó khăn, UBND tỉnh Lào Cai chủ động huy động vốn để đầu tư các công trình khu bay và hệ thống giao thông kết nối, Tổng Cty Cảng hàng không tham gia đầu tư xây dựng nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay, nhà điều hành…

Tổng Cty Quản lý bay tham gia đầu tư xây dựng các công trình quản lý điều hành bay để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Theo TPO

13:57:55 22-10-2018

Cảng hàng không Sa Pa được đưa vào khai thác, có cấp 4C và công suất 3 triệu khách/năm. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản cho ý kiến về việc nghiên cứu tiền khả thi để xác định thời điểm, quy mô, phương án đầu tư cảng hàng không Sa Pa […]

Đối tác của chúng tôi