Sự kiện - chuyên đề:

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Lợi cả đôi đường!

 Theo HNMO
09:43:22 16-09-UTC

Mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với phương án đề xuất tại dự thảo Luật Cư trú sửa đổi là luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021. Theo đó, dự thảo quy định sẽ thay thế việc quản lý cư trú từ phương thức thủ công bằng […]

-->

Đối tác của chúng tôi