Sự kiện - chuyên đề:

cay

23:32:33 31-12-GMT+0700

Tác phẩm “Sữa Đại cồ đầu rồng” có tuổi đời trên 300 năm, được giới chơi cây đánh giá là tác phẩm có 1 không 2 tại Việt Nam. Tác phẩm có giá khoảng 13 tỷ đồng Việt Nam, nhiều người hỏi mua nhưng nghệ nhân Thanh Bình nhất định không bán.

Đối tác của chúng tôi