Như Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, không đồng ý với biên bản xác định giá trị số lợi bất hợp pháp của mình có được do khai thác 77.944 tấn than nguyên khai từ cuộc họp liên ngành Quảng Ninh, Vietmindo đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị Bộ giải thích, làm rõ các nội dung tại thông tư 149/2014/TT-BTC làm căn cứ để xác định chính xác số lợi thu được, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính xác nhận cho cách hiểu của doanh nghiệp là đúng.

Khai trường của Vietmindo

Khai trường của Vietmindo

Mới đây, Bộ Tài chính có văn bản số 8370/BTC-PC về việc giải quyết vướng mắc chính sách về xác định khoản lợi bất hợp pháp từ việc khai thác 77.944 tấn than vượt độ sâu cho phép theo quy định của Thông tư số 149/2014/TT-BTC. Tuy nhiên, văn bản không đưa ra hướng dẫn cụ thể mà đề nghị Vietmindo xin ý kiến UBND tỉnh Quảng Ninh để thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, văn bản của Bộ Tài chính trích dẫn nguyên quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 149, việc xác định số lợi bất hợp pháp là số tiền được tính: số tiền tổ chức, cá nhân vi phạm thu được = (số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định x với đơn giá) – chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa hoặc dịch vụ (nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có đầy đủ hồ sơ, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí đó).

Văn bản trả lời của Bộ Tài chính

Văn bản trả lời của Bộ Tài chính

Trong khi, Vietmindo đang có vướng mắc liên quan đến việc xác định số lợi bất hợp pháp cho trường hợp của mình. Bởi, Thông tư 149 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện tại hoàn toàn không có giải thích từ ngữ cho khái niệm chi phí cấu thành hàng hóa.

Từ đầu đến cuối văn bản của Bộ Tài chính là trích dẫn các điều khoản của Luật, Thông tư và Nghị định và những quy định đó đều là những quy định mà doanh nghiệp đang vướng và phải hỏi.

Sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ Tài Chính, Vietmindo có văn bản số 320/LO-VE/CEO/QNP/VII/2019 về việc xác định khoản lợi bất hợp pháp quy định tại Thông tư 149. Theo đó, Vietmindo xác định lợi ích thu được từ việc bán 77.944 tấn than nguyên khai là hơn 410 triệu đồng (trừ đi các chi phí: chi phí trực tiếp, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; chi phí san lấp, khôi phục đáy khai trường…). Số tiền này được cho là rất thấp so với số tiền liên ngành Quảng Ninh đưa ra.

Ông Eko Satriono – Giám đốc điều hành Vietmindo cho biết, các chi phí này có đầy đủ hồ sơ, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ do đó được trừ khi xác định số lợi bất hợp pháp trong công thức trên.

“Tại Luật Quản lý thuế và các quy định về thuế ban hành gần đây, Quốc hội và Chính phủ đã đưa ra nguyên tắc bản chất quyết định hình thức. Bản chất của khoản lợi ích mà Vietmindo thu được chính là lợi nhuận ròng từ việc bán số than khai thác không đúng ranh giới độ sâu cho phép, bằng doanh thu của Vietmindo trừ các chi phí Vietmindo đã bỏ ra để có được khoản doanh thu đó. Trong bối cảnh Thông tư hướng dẫn về công thức xác định số lợi thu được không rõ ràng, Vietmindo hiểu rằng việc xác định khoản lợi ích mà Vietmindo thu được cần xem xét đúng bản chất. Do đó Vietmindo đã tính số lợi thu được, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận cách xác định của chúng tôi” – ông Eko Satriono cho biết thêm.

Trước đó, ngày 30/5, Sở Tài chính Quảng Ninh chủ trì tổ chức cuộc họp liên ngành: Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Cục thuế Quảng Ninh… để xác định giá trị số lợi bất hợp pháp của Công ty Vietmindo có được do khai thác 77.944 tấn than nguyên khai. Tại biên bản cuộc họp, liên ngành thống nhất xác định tổng giá trị thu lợi bất hợp pháp của Vietmindo (sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý) là gần 33 tỷ đồng. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính thay mặt liên ngành báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt giá trị này để Vietmindo thực hiện nộp ngân sách nhà nước.

Theo enternews