Sự kiện - chuyên đề:

Bộ TN&MT nói gì về việc bổ nhiệm 98 cán bộ không đủ tiêu chuẩn

Bộ TN&MT vừa có thông cáo báo chí thông tin về việc Bộ Nội vụ có kết luận thanh tra chỉ rõ Bộ TN&MT bổ nhiệm 98 cán bộ, lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn.

Bộ TN&MT cho biết Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra về công tác tổ chức, cán bộ tại Bộ TN&MT trong giai đoạn 2016-2018. Trong số 36 trường hợp Bộ Nội vụ chỉ rõ chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng thì có 33 trường hợp được bổ nhiệm trước khi có quy định về chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng (Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1-9-2017); tại thời điểm bổ nhiệm đã đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Sau khi nghị định 101 có hiệu lực, Bộ TN&MT đã bổ sung yêu cầu có các chứng chỉ này vào tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý; các trường hợp cán bộ đang giữ chức vụ quản lý đã được bổ nhiệm trước đây sẽ được bồi dưỡng để hoàn thiện.

“Tuy nhiên, do kinh phí đào tạo bồi dưỡng hạn chế, đồng thời để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trong một thời gian ngắn không thể cử hết các cán bộ lãnh đạo đi bồi dưỡng để bổ sung chứng chỉ dẫn đến còn có các trường hợp chưa có chứng chỉ tại thời điểm thanh tra. Đến nay, các cán bộ này đều đã được cử đi bồi dưỡng để hoàn thiện các chứng chỉ nêu trên” – Bộ TN&MT nêu.

Đối với 3 trường hợp vào thời điểm bổ nhiệm còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng (có hai trường hợp là bổ nhiệm lại) đều được thực hiện quy trình từ trước khi có quy định về tiêu chuẩn này.

Về một trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị, bốn trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương, Bộ TN&MT cho hay đây là các trường hợp được bổ nhiệm từ năm 2017 trở về trước.

Tại thời điểm bổ nhiệm đã bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; có năng lực, phẩm chất đạo đức. “Tuy nhiên, do công tác tại các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thường xuyên phải làm việc lưu động; mặt khác do chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng ít so với nhu cầu nên chưa có điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị” – Bộ TN&MT thông tin và cho biết đến nay các trường hợp nêu trên đã được cử đi học.

Đối với hai trường hợp tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền vào năm 2011, 2012, Bộ TN&MT cho hay đây là thời điểm các quy định về tuyển dụng công chức không qua thi tuyển mới được ban hành; do cách hiểu quy định chưa thống nhất đã dẫn đến việc thực hiện không đúng thẩm quyền.

“Bộ TN&MT đã nhận thấy rõ sai sót, đồng thời đã chỉ đạo hủy bỏ một quyết định tuyển dụng đối với một trường hợp. Trường hợp còn lại đang được xem xét để xử lý theo quy định” – thông cáo nêu.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có thông báo kết luận thanh tra về công tác tổ chức cán bộ của Bộ TN&MT giai đoạn 2016-2018 có 98 trường hợp công chức, viên chức được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý các đơn vị cấp phòng, cấp vụ của Bộ TN&MT chưa đủ tiêu chuẩn như thiếu bằng cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hay chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực.

Cụ thể, có 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị; 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị; 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương; 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương (trong đó có 3 trường hợp thiếu tại thời điểm bổ nhiệm); 2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, 2012 không đúng thẩm quyền.

Theo PLO

15:56:24 01-08-2019

Bộ TN&MT vừa có thông cáo báo chí thông tin về việc Bộ Nội vụ có kết luận thanh tra chỉ rõ Bộ TN&MT bổ nhiệm 98 cán bộ, lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn. Bộ TN&MT cho biết Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra về công tác tổ chức, […]

Đối tác của chúng tôi