Sự kiện - chuyên đề:

BỐ TRÍ CÁN BỘ TRỰC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC

VHDN: Trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn BHXH các địa phương về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Cụ thể:

Đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”, kể từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, cơ quan BHXH bố trí CCVC trực giải quyết công việc theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1058/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020 với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4/2020, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất với Bưu điện để thực hiện đảm bảo phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/ CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các TTHC của ngành BHXH thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, thì sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND địa phương.

PV

13:24:28 23-04-GMT+0700

VHDN: Trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn BHXH các địa phương về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Cụ thể: Đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”, kể từ ngày 1/4/2020 […]

Đối tác của chúng tôi