Trả lời chất vấn của các Đại biểu về giải pháp cho vấn đề “được mùa mất giá”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, giải pháp cho tình trạng này là tập trung đi vào chế biến và làm thị trường.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận được hàng loạt các câu hỏi chất vấn liên quan giải pháp khắc phục tình trạng “được mùa mất giá”.

“Bất cập lớn nhất là khâu chế biến và thương mại, nếu không có chế biến vào thì không thể dập tắt được câu chuyện “được mùa mất giá””, Tư lệnh ngành nông nghiệp khẳng định. Đồng thời cho biết chế biến giúp tăng 20% giá trị.

Bởi theo Người đứng đầu ngành nông nghiệp, những năm gần đây Việt Nam đang tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo đúng hướng tích cực. Tổng diện tích đất canh tác cả nước chỉ có 10 triệu ha, Việt Nam đã tạo ra được mức sản xuất lương thực 45 triệu tấn, 5,5 triệu tấn thịt, 8 triệu tấn cá, một số loại cây công nghiệp đứng đầu thế giới về sản lượng.

Vấn đề còn lại nằm ở khâu chế biến và tổ chức thương mại, Bộ trưởng lấy ví dụ, ở Tây Nguyên có 5 triệu ha đất, có 5 cây công nghiệp chủ lực, nhưng giai đoạn trước kia phát triển quá nóng. Riêng Việt Nam, sản lượng hồ tiêu đã là 350.000 tấn, chiếm đến 60% sản lượng của thế giới, như vậy là quá thừa.

Do vậy, Bộ trưởng cho biết, tới đây phải tập trung vào chế biến, nhất là chế biến sâu, tập trung các giải pháp để tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết. “Nếu không đi vào chế biến chuỗi giá trị sẽ chết ngay”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng thời, Tư lệnh ngành nông nghiệp cho biết cần tổng rà soát lại, phát huy các ngành lợi thế của địa phương. Giảm diện tích các loại cây trồng kém hiệu quả hoặc mất cân đối dẫn đến thừa nguồn cung, chuyển sang các loại cây trồng khác đem lại hiệu quả cao hơn… “Như cây tiêu chỉ dừng đến mức nào thôi, không để vọt lên 150.000 ha trong khi quay hoạch đến năm 2020 chỉ có 55.000 ha”, Bộ trưởng nói.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh có giải pháp kêu gọi doanh nghiệp vào ngành nông nghiệp để tăng cường khâu chế biến sâu.

“Chúng tôi đã mời các doanh nghiệp vào từng chuỗi ngành, tới đây, riêng hồ tiêu sẽ xây dựng 10 chuỗi, kể cả dầu hạt tiêu trên tinh thần hỗ trợ. Bây giờ bán được hàng mới là quan trọng nhất, sản xuất không phải là quan trọng nữa”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh và cho rằng tổ chức thương mại là vấn đề quan trọng.

Theo Enternews