Sự kiện - chuyên đề:

Bức tranh nông thôn mới Nghệ An: Nhiều dấu ấn đậm nét

VHDN: Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cùng với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân, trong thời gian qua, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An đạt được thành quả lớn, thay đổi bộ mặt nông thôn với nhiều dấu ấn đậm nét.

 

Riêng năm 2023, việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn theo hướng khang trang, hiện đại hơn và được cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn 2021 – 2025. UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các cấp thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, thường xuyên bám sát để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ở một số địa phương tiếp tục được nâng lên; trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình mới, đã và đang được nhân rộng phát huy hiệu quả, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích không ngừng tăng lên.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Hằng và Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã trao Bằng công nhận và công trình phúc lợi cho xã Thanh Phong.

Kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các làng nghề chế biến nông sản được hình thành và mở rộng, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn, nhất là các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều địa phương đã quyết tâm, nỗ lực cao trong việc phấn đấu đạt chuẩn thôn/bản NTM, xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện NTM, từ đó tạo động lực lớn để triển khai Chương trình. Vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn được phát huy, dân chủ ở nông thôn tiếp tục được nâng lên về chất. Ở những nơi xây dựng NTM thành công, niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền được nâng cao.

Tính đến ngày 30/02/2024, toàn tỉnh có 04 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2023; có 06 xã đã thẩm định đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận; có 08 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; 10 xã đã được thẩm định và đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận; 17 xã đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục thẩm tra, trình tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 04 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023; 02 xã đã được thẩm định và đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận; huyện Hưng Nguyên đang gấp rút thực hiện các tiêu chí chưa đạt và hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng tỉnh thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 16 thôn, bản đã có Quyết định công nhận đạt chuẩn; có thêm 178 sản phẩm được công nhận OCOP (175 sản phẩm 3 sao, 3 sản phẩm 4 sao); tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 17.00 tiêu chí/xã. Năm 2023, toàn tỉnh có thêm: 10 xã đạt chuẩn NTM, 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nông thôn mới – Sức sống mới – Diện mạo mới. Ảnh: Lâm Oanh

Kế hoạch năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm: 7 xã đạt chuẩn NTM; 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 huyện NTM và 1 huyện NTM nâng cao. Bình quân tiêu chí cả tỉnh là 17.21 tiêu chí/xã. Các xã còn lại được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho Nhân dân, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2024 đạt khoảng 43 triệu đồng/ người/năm; tiếp tục hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn; giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học,… Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm: “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 – 2025” theo Quyết định số 17/ QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đến hết năm 2024, huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 166/ QĐ-UBND ngày 18/01/2023 với chính sách đặc thù của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023.

Những thành quả, kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm là cơ sở, động lực để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, với yêu cầu và mục tiêu cao hơn. Xây dựng nông thôn mới tập trung đi vào chiều sâu, bền vững trên tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đồng thuận cao, về đích sớm. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm có sự lan tỏa lớn, hiệu quả thiết thực, có hàng trăm thậm chí hàng nghìn chủ cơ sở đăng ký tham gia, được chứng nhận đạt chuẩn OCOP.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Nghệ An đặt kỳ vọng: tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội, các sở, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bằng những hành động cụ thể, với tinh thần, quyết tâm cao nhất, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, thôn/bản nông thôn mới; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã. Các địa phương thực hiện phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh – sạch – đẹp; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn chuẩn. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng NTM và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn/bản NTM. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 3/2024

(Trần Lâm Oanh)

10:03:16 10-03-2024

VHDN: Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cùng với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự đồng lòng, chủ động, […]

Đối tác của chúng tôi